Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering kiest op basis van het MER (Milieueffectenrapport) weinig verrassend voor het BAM-tracé. Zogezegd 'een definitieve keuze'. Wat hoogst bedenkelijk is en bovendien weinig democratisch.Waarom weinig democratisch? Omdat Antwerpen in 2009 het BAM-tracé in een volksraadpleging wegstemde. De vraag die toen voorlag klonk immers zo: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?'

Programma:

1. Start van Zone West: Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht
De werkzaamheden beginnen het eerst in Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever. Zone West is dus het meest ‘toonbaar’. Presentatie door Luc Wallays, partner van ontwerpteam Omgeving. Hij duidt ook de overblijvende knelpunten aan.

2. Werkbanken en toekomstverbond (stavaza)
Manu Claeys licht de werkbanken toe die centraal staan in de uitvoering van het toekomstverbond. Ze zijn inmiddels allemaal opgestart.

foto Frans Geys

Het is een kat met negen levens, dat Noordkasteel. Het einde ervan werd al meermaals aangekondigd. “Vijftien jaar geleden lag dat al op tafel, toen er voor het eerst sprake was van de Oosterweelverbinding”, herinnert Patrick Blondé, directeur van de Hogere Zeevaartschool zich. Nu dankzij een doorbraak in de onderhandelingen de geboorde tunnels weer op tafel liggen, kunnen de vogels en vissen van het Noordkasteel terug opgelucht ademhalen.

Tags: 

De bewoners van de Charlottalei in Antwerpen starten een petitie en houden zondag een protestpicknick tegen de geplande bomenkap in hun straat. Daarmee willen ze aankaarten dat de kastanjebomen kunnen overleven als die maar verzorgd worden. De heraanleg van de boulevard start door het protest trouwens pas na het bouwverlof.

Tags: 

Pages