Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering kiest op basis van het MER (Milieueffectenrapport) weinig verrassend voor het BAM-tracé. Zogezegd 'een definitieve keuze'. Wat hoogst bedenkelijk is en bovendien weinig democratisch.Waarom weinig democratisch? Omdat Antwerpen in 2009 het BAM-tracé in een volksraadpleging wegstemde. De vraag die toen voorlag klonk immers zo: 'Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Brusselse, Antwerpse en Gentse bewonersverenigingen vragen Meer Groen en Zuivere Lucht

Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond, Bral, Het Gents Milieufront en Ademloos organiseerden samen een persconferentie, voor meer groen en betere lucht. Iedereen weet dat meer groen goed voor de gezondheid is en vuile lucht slecht. Toch schiet het beleid hier schromelijk te kort.

 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) sluit zich aan bij het voorstel van burgeractivist Manu Claeys om een intendant aan te stellen voor het klimaat. “We kunnen een voorbeeld nemen aan de klimaattafels in Nederland. Daar zoeken innovatieve bedrijven samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, ngo’s en ambtenaren naar concrete maatregelen om de uitstoot van CO2 fors te verminderen”, zegt Mathias Bienstman, woordvoerder van BBL.

 

Pages