Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Komt er een intendant voor klimaat zoals voor Oosterweel? “Neem een voorbeeld aan Nederland”

 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) sluit zich aan bij het voorstel van burgeractivist Manu Claeys om een intendant aan te stellen voor het klimaat. “We kunnen een voorbeeld nemen aan de klimaattafels in Nederland. Daar zoeken innovatieve bedrijven samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, ngo’s en ambtenaren naar concrete maatregelen om de uitstoot van CO2 fors te verminderen”, zegt Mathias Bienstman, woordvoerder van BBL.

 

Tags: 

Eén intendant buiten de politiek om het klimaat te redden?

 

Manu Claeys is niet opgezet met de kritiek die zijn idee, om een intendant aan te stellen voor het klimaat, krijgt van sommige politici. Claeys, de drijvende kracht achter de actiegroep StRaten-Generaal vindt dat politici de rol die de intendant gespeeld heeft bij de Oosterweelverbinding miskennen. 

 

Tags: 

Protest tegen ontbossing om Oosterweelzand te dumpen

 

Van het zand dat bij de Oosterweelwerken uitgegraven wordt, dreigt een groot deel te worden gedumpt in de kleiputten van Rumst. Dat stuit op fel protest. ‘Dit wordt het grootste ontbossingsproject van Vlaanderen.’

Tags: 

Wat Barcelona en Comú én Oosterweel met elkaar gemeen hebben

De voorbije Horta-avond over Oosterweel was er geen zoals de 25 voorgaande. Tien jaar geleden was er óók een volle zaal, maar dan om de overwinning in een referendum tegen de Lange Wapper en … de BAM te vieren. De Antwerpse burgerbewegingen, stRaten-generaal, Ademloos en later Ringland, hebben van zich doen spreken en hoe.


Manu Claeys, Wim Van Hees en Peter Vermeulen werden het vertrouwde gezicht, niet van ‘ de drie mannen en een paardenkop’, zoals Kris Peeters als minister-president dat ooit beweerde, maar van een geduchte beweging van onderuit.

Tags: 

Ringland doet boekje open over succesrecept

 

De discussie over de Antwerpse Oosterweelverbinding is politiek volledig ontmijnd. Dat is mee te danken aan de burgerbeweging Ringland die met succes de overkapping van de Antwerpse ring op de politieke agenda zette.

Tags: 

Omdat niets doen geen optie is

 

TAOHisme voor beginners

 

Het afgelopen week-end bracht ik verslag uit van het ambitieuze project ‘The Art of Organising Hope’, waarvoor sociaal-artistieke werkplaats Victoria de Luxe en partners activisten en geëngageerde cultuurwerkers van over de hele wereld samenbrachten voor een alternatieve Europese Top. Eilanden van hoop werden de gasten liefdevol genoemd in de projectvoorstelling.

Tags: 

Pages