Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Niet voetgangers of fietsers, maar wel automobilisten worden in onze hoofdstad het meest blootgesteld aan luchtvervuiling. Een concentratiekaart moet inwoners gezondere, alternatieve routes aanbieden.

 

Brussel - Het luchtver­vuilingsniveau in een wagen ligt ongeveer vijf keer hoger dan het gemiddelde in een gebouw, voor voetgangers liggen de waarden twee tot drie keer hoger (zie grafiek). Dat blijkt uit ExpAir, een studie van Leefmilieu Brussel en de burgerbeweging Bral.

De Craeybeckxtunnel spuugt tijdens de spitsuren stikstofdioxide (NO2) uit dat het een lieve lust is. Dat staat in schril contrast met het bijna idyllische beeld op het groene dak van de tunnel.

Metingen van Greenpeace bevestigden deze week eerdere onderzoeken: de mondingen van de Craeybeckxtunnel zijn giftige plekken. En dat met woonwijken en het Nachtegalenpark vlakbij.

“Ik ben niet van de buurt”, vertelt Mattias Vansteenkiste (24). “Maar wel student ingenieur-architect in Leuven. Ik kom eens kijken uit interesse, maar vooral omdat ik mijn ­thesis over de Oosterweelverbinding heb geschreven. Ik zie dat er goed gewerkt is aan de communicatie. Maar ik heb toch nog wat vragen bij sommige dingen en hoe die gaan werken. Ik had gelezen dat het havenverkeer niet langs de Oosterweelverbinding zou gaan, terwijl dat het een van de oorspronkelijke redenen voor de verbinding was.”

(asry)

 

Nu de laatste van zes Ringdagen erop zit, blikt intendant Alexander D'Hooghe terug en vooruit. “In mei vallen de beslissingen.”

“Het is enorm interessant geweest”, vertelt overkappings­intendant Alexander D'Hooghe. “We hadden zo veel inschrijvingen tijdens de Ringdagen dat we het aantal workshops hebben moeten verdubbelen. De ontwerpteams hebben nu een volledige briefing gekregen van de ervaringsdeskundigen. Dat zijn dus de buurtbewoners, die duidelijk problemen en prioriteiten zien. Er is nog nooit op deze schaal inspraak geweest.”

De Vlaamse regering stelt haar beslissing over het nieuwe havendok in de Antwerpse haven met minstens zes maanden uit tot begin 2018. Het Antwerpse havenbestuur pleit al jaren voor een extra containerdok op de Antwerpse Linker- oever. Dat Saeftinghedok zou door Doel lopen. Maar de Vlaamse regering wil eerst alle alternatieve pistes, waarbij het dorp niet van de kaart verdwijnt, grondig onderzoeken.

De Vlaamse overheid verdaagt haar beslissing over de aanleg van het Saeftinghedok in de Antwerpse haven. Ze wil eerst de impact van de Oosterweelverbinding en mogelijke extra mobiliteitshindernissen onderzoeken.


De bouw van een tweede groot containerdok in de Antwerpse haven is nog niet voor morgen. De beslissing of er een Saeftinghedok dwars door Doel komt, wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Pages