Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Programma:

1. Start van Zone West: Linkeroever en Zwijndrecht-Burcht
De werkzaamheden beginnen het eerst in Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever. Zone West is dus het meest ‘toonbaar’. Presentatie door Luc Wallays, partner van ontwerpteam Omgeving. Hij duidt ook de overblijvende knelpunten aan.

2. Werkbanken en toekomstverbond (stavaza)
Manu Claeys licht de werkbanken toe die centraal staan in de uitvoering van het toekomstverbond. Ze zijn inmiddels allemaal opgestart.

 

Fijnstofwaarden in Vlaanderen liggen nog steeds veel te hoog

 

Het aandeel fijne stofdeeltjes in onze lucht – die long-, hart- en vaatziekten kunnen veroor­zaken – blijft nog steeds veel te hoog. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse milieumaatschappij. “Over vijf jaar lopen we met een mondmasker rond”, zegt de Leuvense toxicoloog Jan Tytgat (foto). “En dan schat ik het nog ruim in.”

 

De luchtkwaliteit is in Vlaanderen gestaag verbeterd. Hoboken , Beerse en de haven van Antwerpen blijven echter black spots. Globaal beantwoordt Vlaanderen steeds beter aan de Europese normen. De veel strengere adviezen van de WGO halen we daarentegen, zeker wat fijn stof betreft, totaal niet.

 

 

Het aandeel fijn stof in onze lucht is alarmerend hoog. Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie woont liefst 97 procent van de Vlamingen in een regio met te hoge waarden voor de kleinste stofdeeltjes (de ­zogeheten PM2,5: partikeltjes kleiner dan 2,5 micrometer). Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij. Fijn stof, dat vooral in de lucht terechtkomt door de uitstoot van verkeer en industrie, kan long-, hart- en vaatziekten veroorzaken. Naast fijn stof zijn ook de concentraties aan ozon, stikstofdioxide en zwaveldioxide problematisch.

Pages