Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN - Ademloos maakt van de autoloze zondag gebruik om een protestwandeling te organiseren van de voetgangerstunnel naar het gerechtshof aan de Bolivarplaats. De actievoerders zullen acht grote banieren meedragen met daarop de redenen waarom ze op straat komen: voor minder fijn stof en voor minder Ring.

Tegelijk lichtte voorzitter Wim Van Hees toe wat er zondag op het programma staat. ‘We krijgen een hele hoop dozen van meccano. 36 daarvan mogen we weggeven, de overige verkopen we.'

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan hebben milieuactivisten gisteren de lucht gestofzuigd. Daarmee willen ze de slechte luchtkwaliteit en de alleenheerschappij van de auto in de verf zetten, tijdens de Week van de Vervoering.

Een twintigtal leden van de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral) en haar Franstalige tegenhanger hebben gisterenmorgen op het kruispunt van de Wetstraat en de Kunstlaan symbolisch actie gevoerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft de balans opgemaakt van één jaar regering-Peeters II.
Voka toetst de prestaties van de Vlaamse ministers niet aan het Vlaamse regeerakkoord, maar aan de Voka-verwachtingen. En daarbij werd ook rekening gehouden met de economische moeilijke context waarin de regering van start ging.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

zeer geachte heer minister, beste Jo,

Antwerpen was aangenaam verrast 19 maart via de media te vernemen dat u waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van wonen onder hoogspanningslijnen, vooral voor kinderen. Wij citeren: "Wetenschappers houden rekening met de mogelijkheid van één tot twee kinderen met leukemie in een periode van twee jaar in Vlaanderen. U toont hiervoor uw bezorgdheid hoewel u opmerkt dat er geen bewezen oorzakelijk verband bestaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 ANTWERPEN -  Het alternatieve tracé zoals voorgesteld door het studiebureau Arup-Sum, is technisch mogelijk. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens gezegd nadat het studiebureau Arup-Sum zijn conclusies over het mogelijke alternatieve, vierde tracé had voorgesteld aan het Antwerpse college.

Het vierde tracé omvat een tunnel van Linkeroever naar de A12 ten noorden van Antwerpen. Volgens Janssens blijkt het tracé nog financieel haalbaar maar wel met minder opbrengsten, en vergelijkbaar voor milieu en mobiliteit, zij het met minder lawaaihinder dankzij de tunnel.    

Pages