Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft de balans opgemaakt van één jaar regering-Peeters II.
Voka toetst de prestaties van de Vlaamse ministers niet aan het Vlaamse regeerakkoord, maar aan de Voka-verwachtingen. En daarbij werd ook rekening gehouden met de economische moeilijke context waarin de regering van start ging.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

zeer geachte heer minister, beste Jo,

Antwerpen was aangenaam verrast 19 maart via de media te vernemen dat u waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van wonen onder hoogspanningslijnen, vooral voor kinderen. Wij citeren: "Wetenschappers houden rekening met de mogelijkheid van één tot twee kinderen met leukemie in een periode van twee jaar in Vlaanderen. U toont hiervoor uw bezorgdheid hoewel u opmerkt dat er geen bewezen oorzakelijk verband bestaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 ANTWERPEN -  Het alternatieve tracé zoals voorgesteld door het studiebureau Arup-Sum, is technisch mogelijk. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens gezegd nadat het studiebureau Arup-Sum zijn conclusies over het mogelijke alternatieve, vierde tracé had voorgesteld aan het Antwerpse college.

Het vierde tracé omvat een tunnel van Linkeroever naar de A12 ten noorden van Antwerpen. Volgens Janssens blijkt het tracé nog financieel haalbaar maar wel met minder opbrengsten, en vergelijkbaar voor milieu en mobiliteit, zij het met minder lawaaihinder dankzij de tunnel.    

Pages