Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Voor Evelien, en die 20.081 andere verkeersdoden

 
Evelien, die maandag slachtoffer werd van een dodehoekongeval op het kruispunt van de Plantin en Moretuslei en Simonsstraat in Antwerpen, wordt vandaag begraven. Ik heb haar niet persoonlijk gekend. Mijn jongste dochter kende haar wel. En aan de reacties van Eveliens vrienden en vriendinnen heb ik weer ervaren hoe aangrijpend het verlies kan zijn van iemand die je kende – of meer nog liefhad – en in het verkeer gedood wordt.
 

Tags: 

Hoe meer fietsers, hoe veiliger? Niet in Vlaanderen

 

INHAALBEWEGING GAAT TE TRAAG

 

Je kunt de mond vol hebben van duurzame mobiliteit en schone lucht. Maar wat baat het als de mensen ervoor terugschrikken omdat het verkeer te onveilig is? Want ook al vielen er dit jaar in Vlaanderen minder verkeersdoden bij fietsers, het aantal ongevallen blijft toenemen.

 

Tags: 

De mondige burger gaat niet meer weg

 
Als een politicus in Antwerpen nog durft te beweren dat de campagne voor de verkiezingen pas in september 2018 begint, onderschat die zwaar de intelligentie van de Antwerpenaar. CD&Vlijsttrekker Kris Peeters windt er alvast geen doekjes om: hij zit in campagnemodus.
 
Pleiten voor meer burgerinspraak is een gedurfd standpunt van de CD&V-lijsttrekker. In het Oosterweeldossier blonk Peeters als Vlaams minister niet uit in het verdedigen van die participatie.

Tags: 

De betonstop: Gent bewijst dat het kan

Het stadsbestuur van Gent laat zien dat een betonstop wel degelijk kan. De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om bestaande open ruimtes te vrijwaren en nieuwe natuur een plaats te geven. Dankzij het plan wordt meer dan 250 ha bestaand groen beschermd en komt er 140 ha nieuwe natuur- en boszone bij.

Tags: 

Luchtvervuiling neemt net toe na invoering LEZ

In de eerste zes maanden van 2017 waren er in Antwerpen tegenover vorig jaar méér dagen dat de toegelaten norm voor fijn stof werd overschreden. Dit is opmerkelijk, omdat Antwerpen sinds februari een lage-emissiezone (LEZ) heeft. Die zou juist moeten zorgen voor betere luchtkwaliteit.

Tags: 

Deense stadsplanner Jan Gehl: 'Woontorens zijn het antwoord van luie architecten op hoge bevolkingsdichtheid'

Met Steden voor mensen heeft het standaardwerk van de wereldberoemde Deense architect en stadsplanner Jan Gehl vorig jaar eindelijk een Nederlandse vertaling gekregen. Knack sprak met de man, intussen 81 jaar, die zich al vijf decennia aan leefbare steden wijdt. 'Geef mensen voorrang op auto's, en over tien jaar heb je opnieuw een openbaar leven dat zijn naam waard is.'

Tags: 

Twee jaar na Dieselgate is er niets veranderd

Twee jaar na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal is er weinig reden tot optimisme. Toch willen we optimistisch blijven. Het zou goed zijn mocht Europa voortaan niet de kant te kiezen van de auto-industrie maar wel die van de consument en het milieu.
 

Tags: 

Pages