Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

In de Bourla in Antwerpen vindt morgen de première plaats van 'Oratorium voor Doel', een documentaire van Manu Riche over vijftig jaar Antwerps havenbeleid in de Wase polders.

Na de voorstelling van de film volgt een debat met Eddy Bruyninckx (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Manu Claeys (stRaten-generaal), Jan Creve (Doel 2020) en Stephan Van Fraechem (Alfaport).

Binnen- en buitenlandse kunstenaars veilen werken ten voordele van burgerbeweging

Luc Tuymans, Guillaume Bijl, Dirk Braeckman of Francis Alÿs. Het zijn slechts enkelen van de in totaal meer dan honderd kunstenaars die hun werken laten veilen ten voordele van Ringland, de burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de Antwerpse ring. "We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan. Dat zijn we de volgende generatie verplicht."

Tags: 

Oratorium zonder Doel

Naar aanleiding van de schitterende uiteenzetting over het Saeftinghedok van Inge Ghijs deze week in de Standaard, maakten wij van de gelegenheid gebruik om jullie via mail uit te nodigen voor de publiekspremière van de documentaire van Manu Riche over 50 jaar havenbeleid nu zaterdag 9 april om 15:00 u in de Bourlaschouwburg.


In deze mail van 4 april werd echter verkeerdelijk naar De Tijd verwezen in plaats van naar De Standaard. Onze excuses hiervoor.

Het Huidevetterstorenbastion van de Spaanse omwalling uit de zestiende eeuw is even te zien door de werken op de Frankrijklei. FOTO WAS

 

om even bij weg te dromen

Waar de gracht lag, is nu de Frankrijklei, met verderop het uitspringende
bastion dat vandaag werd geregistreerd. FOTO STADSARCHIEFFOTO

 

Tags: 

Met wat visienota's en werkgroepen komen we er niet. Er zijn fors meer overheidsinvesteringen in infrastructuur nodig. Dat kan maar als andere uitgaven kritisch bekeken worden.

Tunnelbrokstukken. Dat was de directe aanleiding voor een grote interministeriële overlegpowwow gisteren. Resultaat: de tunnels blijven voorlopig open tot het einde van deze regeerperiode. Behalve als ze dicht moeten. Voor dringende onderhoudswerken is dat dan, want overal schort er wel iets.

Pages