Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

Vertraging van 55 jaar

Vlaams fietsnetwerk  - 3.657 kilometer moet er nog komen, 4.444 kilometer aan vernieuwing toe

Vijf jaar geleden moest het af zijn. Maar het zal nog vijftig jaar duren voor het Vlaamse fietsroutenetwerk klaar is als we aan dit tempo blijven doordoen, zo berekende het Rekenhof. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) erkent het probleem. "Maar wij zijn maar verantwoordelijk voor een derde van het traject.”

Tags: 

“We willen de openbare ruimte teruggeven aan onze kinderen”

Deurne - Onderzoek moet speelplekken kindvriendelijker maken

Het district Deurne liet een onderzoek uitvoeren in Deurne-Noord, om het speelweefsel in kaart te brengen. Het moet de basis vormen voor een langetermijnvisie. “We willen de openbare ruimte teruggeven aan de buurt en de kinderen”, zegt districtsburgemeester jerk Sekeris (N-VA).

Tags: 

Mobiliteitsplan SP.A doorgelicht

De Antwerpse SP.A heeft een stedelijk mobiliteitsplan klaar. Daarbij wil het doorgaand verkeer in de binnenstad tegengaan door een deel van de Scheldekaaien autovrij te maken en het autoverkeer op de Leien te ontraden. De bewoners in de districten buiten de Ring moeten beter en betrouwbaarder openbaar vervoer en fietsinfrastructuur naar het stadscentrum krijgen.

Tags: 

Nooit vielen er meer slachtoffers op de fiets

Er vielen nog nooit zoveel slachtoffers op de fiets. Vroeger kwamen er vooral lichtgewonden bij, maar nu ook doden en zwaargewonden. Dat stelt het Rekenhof vast in een doorlichting van de fietspaden. “In dit tempo duurt het nog 50 jaar voor alle fietspaden klaar zijn.”

Tags: 

De natuur is beter voor je gezondheid dan de gezondheidssector

‘De natuur zal meer levens redden, beter zijn voor je gezondheid en geneeskrachtiger zijn, wanneer je ziek bent, dan de gehele gezondheidssector.’ Geloof je deze uitspraak niet? Verschillende wetenschappelijke studies bewijzen het nochtans. 

 

Het gaat niet goed met onze gezondheid. Oververmoeidheid, allergieën, attentiestoornissen, kanker, chronische ziekten, burn-out en depressie zijn wijdverbreid. Vooruitgang heeft er voor gezorgd dat we ouder worden, maar het aantal gezonde levensjaren neemt af.

Tags: 

Kilometerheffing, ja, maar niet zonder afbouwen bedrijfswagens

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kwam deze week met een aantal voorstellen om de mobiliteitsknoop te ontwarren, waaronder een slimme kilometerheffing. De maatregel versnelt de evolutie van het wagenpark naar nuluitstoot, gaat files tegen en compenseert de wegvallende inkomsten uit brandstofaccijnzen. Toch kan rekeningrijden pas een succes worden wanneer buitenlanders mee betalen en het aantal bedrijfswagens met tankkaart wordt afgebouwd.

De vervuiler betaalt

Tags: 

Dieselwagens zijn klaar voor het museum

Dieselwagens vervuilen de lucht meer dan benzinewagens en zijn dus schadelijker voor de gezondheid. Dat wisten we al. Uit onderzoek van Transport & Environment blijkt nu dat dieselwagens ook meer CO2 uitstoten en dus slechter zijn voor het klimaat dan benzinewagens. Diesel krijgt in Europa een voorkeursbehandeling door lagere accijnzen en soepelere euronormen. Een aanpassing van de fiscaliteit en wetgeving dringt zich op.

 

Schadelijk voor klimaat en gezondheid

Tags: 

Pages