Algemeen

Als je er echt geen raad mee weet, is het algemeen...

De Vlaamse regering heeft een intendant gekozen die de overkapping van de Antwerpse Ring moet onderzoeken. De naam wordt pas over een week officieel bekendgemaakt.

 

In maart van dit jaar besloot de Vlaamse regering om het project voor de Oosterweelverbinding op te delen in vijf deelprojecten. Tegelijk werd ook besloten om de mogelijkheden voor een maximale overkapping van de Antwerpse Ring te onderzoeken. Daarvoor zou een intendant worden gezocht, die wel binnen de krijtlijnen van de bestaande BAM-plannen voor Oosterweel zou moeten blijven.

Aannemers verplichten om op grote bouwwerven ook jongeren en werkzoekenden er een opleiding te laten volgen. Dat is hetgene wat de BAM nu doet aan de Ijzerlaan, en dat wil de stad Antwerpen ook gaan uitwerken voor nieuwe grote bouwprojecten. Via Talentenwerf krijgen 450 jongeren en werklozen een opleidingsplaats bij de heraanleg van de IJzerlaan.

Het Sint-Annabos op Linkeroever is bedreigd. Als de Oosterweelverbinding wordt gebouwd moeten de bomen worden gerooid om ruimte te maken voor een slibstort. Het vervuilde slib zal vanuit de Schelde aan land worden gebracht en hier worden opgeslagen en gesaneerd. De groene buffer tussen de woonwijken en de havenindustrie verdwijnt dan voor lange tijd.

Professionele en amateurfotografen sloegen de handen in elkaar om dit gebied in beeld te brengen. Ze protesteren daarmee tegen het opofferen van een kostbaar natuurgebied.

De Oeso tikt België op de vingers voor zijn ‘genereuze behandeling’ van de bedrijfswagens. Dat blijkt uit de economische vooruitzichten van de Oeso die de krant De Tijd kon inkijken.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling hekelt het fiscale voordeel voor bedrijfswagens in ons land. Ze pleit ervoor ambitieuzer te zijn met betrekking tot het milieu, bijvoorbeeld door de invoering van een wegentol of een wegenvignet.

Ook de Europese Commissie tikt België al langer op de vingers voor het fiscale voordeel.

Het boek 'Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie' is een must-read om te begrijpen hoe Vlaanderen in de jaren zeventig “van een gezapig klerikaal nest veranderd (is) in een broeicultuur van nieuwe sociale bewegingen en basiscomités allerhande”. Bovendien verneem je hoe initiatieven die ontstonden bij Elcker-Ik verzelfstandigden en hoe medewerkers hun weg vonden in de instellingen zonder een zekere rebelsheid te verliezen. Daarnaast schetst het boek een portret van een veranderende tijdsgeest.

Pages