Brieven

Beste medeburgers van Antwerpen, "gij allen die in deze stad probeert te ademen"


Wisten jullie dat we in de maand November alweer twee enorme vervuilingpieken achter de rug hebben qua luchtkwaliteit? Wellicht niet. Wisten jullie dat het lopende gemiddelde van de luchtkwaliteit in Antwerpen in 2017, ondanks de breed aangekondigde LEZ, nog steeds even slecht is als de jaren tevoren?

Tags: 

Open brief aan de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling  Rob Van de Velde

 

Ter info aan de gemeenteraadsleden van de stad Antwerpen, de districtsraadsleden van Berchem, de overkappingsintendant Alexander D'Hooghe en zijn communicatieteamteam Common Ground en de burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos.

 

Geachte schepen Van de Velde,

Beste James,

 

Naar aanleiding van de aflevering van Gert Late Night, nodigen we je uit om eens te gaan wandelen naar het Noordkasteel, zo’n 1.5 km van de boot vandaan.

Zowel het groen van de LO , als de daartegenover liggende mini-oase van het Noordkasteel worden met verdwijnen bedreigd door de Oosterweelverbinding (terwijl er alternatieven zijn die deze plaatsen sparen).

Vorige week pronkten de actiegroepen en de overheid met hun "toekomstverbond" over de mobiliteit rond Antwerpen. Iedereen kon zich vinden in de oplossing met Oosterweel Light en de grote bocht door de haven. Om dat allemaal beheersbaar te houden is één van de essentiële voorwaarden een modal split van minstens 50/50 in de hele Antwerpse regio?

Oosterweel (1)

Met het Oosterweel-akkoord hebben de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland eindelijk de buit binnen en daarvoor mag heel Vlaanderen en zelfs België ze dankbaar zijn. Het tracé mag dan wel een compromis zijn, het is nog altijd beter dan een niet-werkend BAM-tracé en totaal verkeerd besteed belastinggeld. Proficiat ook aan de Vlaamse regering, die hier eervol uit de strijd is gekomen.

Yves Steenssens, Sint-Gillis-Waas

 

Geachte aanwezigen,

Ik ben de trotse nestor van de actievoerders. Ik heb geen nieuws, maar een pleidooi.
Het nieuwe leven begint vandaag, 15 maart 2017.
Que allegria.

Instinctief welt bij grote momenten de vraag bij mij op “hoe voelt dat nu Wim van Hees”.
Gisteren op terugweg van het laatste overleg was dat niet anders. Twee gevoelens streden daarbij om voorrang: intense blijdschap en intense dankbaarheid. Ik vervang dus radikaal en light door Blijdschap & Dankbaarheid:

Tags: 

Pages