Gezondheid-milieu

 

De bewoners van de Charlottalei in Antwerpen starten een petitie en houden zondag een protestpicknick tegen de geplande bomenkap in hun straat. Daarmee willen ze aankaarten dat de kastanjebomen kunnen overleven als die maar verzorgd worden. De heraanleg van de boulevard start door het protest trouwens pas na het bouwverlof.

Tags: 

Stel je voor, dat je rekening zou moeten houden met de grillen van de natuur, zegt MO*columnist Jan Mertens. Stel je voor, dat je zou moeten nadenken over de waarde van een boom. Stel je voor, dat de bestemming van een boom niet is om gekapt te worden.

Tags: 

 

Langs onze gewestwegen mogen alleen nog kleine boompjes staan om dodelijke ongevallen te vermijden. Bomen langs onze wegen, en zeker de grote exemplaren, doen nochtans ook veel goeds, brengt Kris Peeters in herinnering.
 

De Vlaamse regering moet in de nieuwe boskaart het Ferrarisbos in Wilrijk beschermen. Dat vinden ze althans toch in het district.

De districtsraad keurde unaniem een motie goed waarbij gevraagd wordt om het Ferrarisbos wél op te nemen in de nieuwe boskaart die Vlaams minister Schauvliege moet maken. Nu staat het bos dus niet op die lijst van meest kwetsbare bossen. In Wilrijk staat enkel de zone van Fort 6 daarop. 

De districtsraad vraagt de Vlaamse regering nu om in de opmaakt van een nieuwe boskaart het Ferrarisbos mee op te nemen. 

 

Hoe we ons verplaatsen en waar we wonen zal drastisch moeten veranderen om tegen 2030 de Belgische uitstoot met 35 procent te verminderen.

Economisch pattriotisme is geen vies woord meer. Nu de Verenigde Staten het Parijse klimaatakkoord in de prullenmand gooien, pleit premier Charles Michel (MR) voor bescherming van de Europese bedrijven. CD&V en Open VLD zijn voorstander van een importheffing voor Amerikaanse producten. 

Pages