Gezondheid-milieu

Burgerbeweging wil oplossingen bieden voor stadsproblemen 

Plan A is de naam van een nieuwe burgerbeweging in Antwerpen. Een jaar lang verzamelen ze ideeën voor de stad die worden gebundeld in een pact. “We willen de stad mee in handen nemen”, zeggen de initiatiefnemers. “Dat gaan we symbolisch doen door met 10.000 mensen de stad te omarmen.”
 

Vzw Casueele moet afbraakplannen voor beschermd Hoog Huis in Doel opbergen

Rechter vaardigt afbraakverbod uit in afwachting van uitspraak in… beroep

 

De advocaten van Doel 2020 en de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder (EGD&P) hebben bij de rechter zopas een verbod tot afbraak van het 17de eeuwse Hoog Huis in Doel bekomen.

In zijn advies over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen pleit de Vlaamse Jeugdraad voor een snellere betonstop. Een betonstop in 2040 is hopeloos te laat, volgens de Jeugdraad: stoppen met het volbouwen van open ruimte mag niet doorgeschoven worden naar de volgende generatie. Volwassenen moeten nu al zuinig omspringen met onze schaarse ruimte, want kinderen en jongeren hebben ruimte nodig om buiten te spelen en met vrienden op te trekken. 

 

Volwassenen, neem jullie verantwoordelijkheid

Vorige week pronkten de actiegroepen en de overheid met hun "toekomstverbond" over de mobiliteit rond Antwerpen. Iedereen kon zich vinden in de oplossing met Oosterweel Light en de grote bocht door de haven. Om dat allemaal beheersbaar te houden is één van de essentiële voorwaarden een modal split van minstens 50/50 in de hele Antwerpse regio?

Natuurlijk moet het goed leven kunnen zijn in Antwerpen. Zeker wanneer daarvoor 15 miljard euro en meer nodig is, komt het erop aan ook de belangrijkste vragen te beantwoorden… zoals: hoeveel stijging van het zeewater kan de stad én de haven aan? Het is DE vraag die er toe doet voor alle grote havensteden, van Rotterdam tot Shanghai.

 

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant... er zijn, aldus Manu Claeys, begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.

 

How serious are the risks from air pollution? 
Is breathing clean air important? 
Is air pollution as dangerous as smoking? 
What are the eects of air pollution on children? 
What is the impact of poor air quality on people with lung conditions?
Should people continue to exercise outside if they are worried about air quality?

Healthy lungs for live ERS-ELF

Find out more at
http://www.europeanlung.org/assets/files/factsheets/risks-air-pollution.pdf

Nu er een 'historisch' akkoord is over Oosterweel en het haventracé, lijkt de A102 tussen Wommelgem en Ekeren vanuit Antwerps oogpunt haast een detail. Vergeet het: in de oostrand is de bezorgdheid groot. "We vrezen dat er door het geld voor de overkapping van de ring te weinig overblijft voor een geboorde tunnel", zegt Schotens schepen Eric Block (CD&V).

 

Pages