Mobiliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Steeds meer dringt door dat de samenleving voor enorme uitdagingen staat op vlak van duurzaamheid. Het begrip "duurzaamheidstransitie" of kortweg "transitie" wint terrein. Heel wat individuen en organisaties wachten niet en gaan zelf het engagement aan. Dat doen ze om ecologische en sociale redenen, maar ook om een rol te spelen als geëmancipeerde burgers. DeWereldMorgen.be belicht deze week enige transitie-initiatieven. Vandaag: autodelen.

Joyce de Badts

 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

'Fiets 63 keer zo gevaarlijk als meerijden met ouders' schreeuwden de krantenkoppen eergisteren. De bron is een nieuwe studie van het Belgisch Instituut Voor Verkeersveiligheid (BIVV) over de risico's van 'blootstelling aan het verkeer'. 'Blootstelling' wekt de indruk dat het verkeer een objectief extern gegeven is dat men ondergaat, zoals men aan de zon is blootgesteld zodra men uit de schaduw komt. Klein verschil is dat het verkeer geen natuurverschijnsel is waar de mens geen invloed op heeft, maar net door mensen wordt gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De stichting MORO (Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening) reikt in 2014 voor de eerste maal ‘Georges Allaert prijzen’ uit met focus op ‘Beleidsrelevante bijdrage aan Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling in onze maatschappij’.

Één van de prijzen (waarde € 1000) wordt uitgereikt aan een doctoraat, een masterproef of een wetenschappelijke publicatie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De manier waarop het BIVV de risico’s voor kinderen en ouderen in het verkeer wil gaan inperken, is typerend voor zijn foute perspectief op verkeersveiligheid, vindt Kris Peeters. De kwetsbare weggebruiker moet zich voegen naar koning Auto, lijkt het wel, terwijl de omgekeerde redenering zoveel heilzamer is.

 

Wie? Mobiliteitsexpert en ­auteur van ‘Weg van mobiliteit’ (uitgeverij Vrijdag)

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kinderen tussen zes en veertien jaar lopen 63 keer meer kans op een verkeersongeval als fietser dan als passagier in de auto. De Fietsersbond waarschuwt dat het geen oplossing is om kinderen meer met de auto naar school te brengen. Groen roept de Vlaamse onderhandelaars op om verkeersveiligheid op de onderhandelingstafel te brengen.

 

 

De cijfers komen uit onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV). Ter verklaring wijst de BIVV op gebrek aan ervaring bij jonge kinderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De gemeenteraad keurde maandag de mogelijkheid goed om de Antwerpse ring te overkappen. Voor alle duidelijkheid: het advies neemt niet letterlijk het project van Ringland over. Het bevestigt grotendeels de eerdere vraag van het stadsbestuur aan de Vlaamse regering om te bekijken wààr en hoe de ring kan worden overkapt. +

Het college blijft sowieso achter de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé staan.

Een amendement van Groen dat de steun kreeg van de verzamelde oppositie, werd verworpen. Het amendement beklemtoonde de onverenigbaarheid van het BAM-tracé met Ringland.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Momenteel is het eenvoudig. De Europese norm met betrekking tot luchtvervuiling en geluidsoverlast stelt dat ruim de helft van Antwerpen in een probleemgebied ligt. Jammer genoeg staat niet iedereen te springen om collectief te verhuizen en lijkt het overkappen dus wel een haalbaar alternatief.
Maar wat betekent nu zo een overkapping?

 

Pages