Mobiliteit

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer dan 26.000 doden op Europese wegen in 2013

In totaal 26.025 mensen zijn in 2013 om het leven gekomen door verkeersongelukken in de Europese Unie, nog eens 199.000 raakten gewond. 

Het aantal verkeersdoden viel terug met 18 procent sinds 2010, ofwel 6,2 procent gemiddeld per jaar. 

Het aantal zwaargewonden neemt minder snel af. België presteert gemiddeld als het aankomt op het veiliger maken van de verkeerssituatie. 

België slaagde er in de periode 2001 - 2013 in het aantal verkeersdoden te laten dalen met bijna 53 procent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De fietsende student in Brussel vraagt om meer en veiligere fietspaden, meer plaatsen om je fiets veilig te stallen en automobilisten met een fietsvriendelijkere rijattitude. Dat blijkt uit een onderzoek dat studentenservicedesk Br(ik uitvoerde bij meer dan 1000 studenten.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bond Beter Leefmilieu, Bral en Greenpeace zijn verheugd met de uitspraak van de Raad van State tot vernietiging van het gedeelte van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (GRUP VSGB), waarin zich het Uplace-project bevindt.

De Raad van State stelt dat de Vlaamse regering nagelaten heeft om de nodige maatregelen te nemen om het bijkomende verkeer dat Uplace genereert op te vangen, en beschouwt dit als een inbreuk op de zorgvuldigheidsplicht.

Met deze uitspraak volgt de Raad van State de argumenten van de milieubeweging.

Pages