Mobiliteit

 

Infrabel gaat nu toch een gedeeltelijke én volledige ondertunneling in Ekeren onderzoeken als tracé voor een tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven. Die twee voorstellen komen van buurtcomité Oude Landen Spoor Ekeren dat er eind 2016 nog in slaagde om een tracévergunning van Infrabel te laten vernietigen. "Eindelijk krijgen onze voorstellen een eerlijke kans", zeggen Philippe Deleu en Fons Ivens van BOLSE.

 

 

Veel steden kampen met lege parkeergarages. Dat kost jaarlijks miljarden belastinggeld. Een subsidie die niet meer van deze tijd is, zeggen experts.

 

De leegstand in parkeergarages in Nederland is enorm. “Gemiddeld is de bezettingsgraad zo’n 30 à 40 procent”, zegt Giuliano Mingardo, parkeerdeskundige van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dat jaagt gemeenten op kosten. Het probleem geldt voor de grote steden maar speelt elders nog sterker, van Deventer tot Veenendaal, Papendrecht en Wijchen.

 

Met een menselijke ketting van twaalf kilometer langsheen de Singel probeerde een tiental Antwerpse organisaties vanmiddag de stad letterlijk te omarmen. Ze willen dat het volgende stadsbestuur werk maakt van twaalf concrete aandachtspunten, waaronder armoede, jeugd, migratie en mobiliteit.

 

ATV, 2018-10-07

 

“We hopen met 12.000 mensen een positief signaal te geven voor en over de stad. Onze twaalf punten zijn een suggestie aan het nieuwe bestuur om het samen met de burgers anders aan te pakken. Het zijn dus twaalf werkpunten. Omdat goed beleid alleen het resultaat kan zijn van samenwerking met de burger.” De Grote Omarming, vandaag zondag 7 oktober, vanaf 15.30u, op twaalf punten langs de Antwerpse Singel

 

Pages