Mobiliteit

 

Après plus de vingt ans d’impasse autour de la " liaison Oosterweel ", le chaînon manquant au bouclage du ring périphérique d’Anvers, une solution voit enfin le jour. Alexander D’Hooghe a réussi là où les différentes instances politiques avaient échoué. Et ce, aussi grâce à la participation citoyenne.

 

 

Honderden Antwerpenaren namen afgelopen weekend deel aan de Ringdagen. Op verschillende plaatsen in de stad konden ze de toekomstplannen voor de Antwerpse Ring komen bekijken. De 31 projecten van de verschillende toonaangevende ontwerpbureaus die nu op tafel liggen, zijn geen louter futuristische plannen. Het zijn projecten waaraan we binnen zeer afzienbare tijd kunnen beginnen en waaraan de mensen uit de buurt hebben meegewerkt. Die twee elementen zijn van levensbelang voor de toekomst van Antwerpen.

 

Tags: 

 

RINGDAGEN TONEN 31 ONTWERPEN IN ZES OVERKAPPINGSZONES

Zes overkappingszones, 31 concrete ontwerpen: burgers kunnen nog tot woensdag naar een nieuw rondje Ringdagen. De opkomst voor de expo in het congrescenter naast de Zoo was dit weekend groot. “De projecten die het grootste draagvlak vinden, kunnen meteen mee in de Oosterweelwerf.”

 

 

Na zijn oplossing voor de Oosterweelverbinding werd de stadsplanner net niet heilig verklaard. Beethoven houdt hem met de voeten op de grond.

Als Alexander D’Hooghe (45) in Grand Café De Singel in Antwerpen arriveert, excuseert hij zich meteen. ‘Ik ga nog even naar de badkamer.’ De 18 jaar in de Verenigde Staten laten hun sporen na: D’Hooghe bedoelt het toilet. Verder is zijn Nederlands vlekkeloos.

Pages