Mobiliteit

De Antwerpse haven, de motor van onze economie, kreeg het de voorbije weken wel erg te verduren. Vooral de acties van de ene week de rivierloodsen en de andere week de zeeloodsen hebben bij de internationale klanten van de haven kwaad bloed gezet. Bovenal werd de betrouwbaarheid zwaar op de proef gesteld. Het zoveelste oplaaiende 'loodsenbrandje' is overigens ook nu nog niet helemaal gedoofd. Morgen zal moeten blijken of de ACOD- loodsen zich kunnen vinden in het akkoord dat hun liberale collega's dinsdag hebben bereikt.

De Liefkenshoektoltunnel in Antwerpen bereikt soms zijn verzadigingspunt tijdens de spitsuren. Om daar wat aan te doen wordt de tol voor trucks vanaf juli 's nachts fors verlaagd.

De raad van bestuur van de nv Tunnel Liefkenshoek - een dochter van BAM, dat op zijn beurt een dochterbedrijf van de Vlaamse overheid is - zette deze week het licht op groen voor een ingrijpende tariefverlaging.

De aanleiding was de aankoop van een fiets. U kent vast het grapje waarbij onder mannen de vraag “Hoeveel fietsen hebt u?” beantwoord wordt met “Een te weinig!”. Mijn verlangen om een zoveelste fiets (zie dit eerdere blogstukje) aan te kopen, werd door mijn echtgenote beaamd met een dwingende suggestie om te autodelen. You win some, you loose some. Maar vandaag delen we samen met twee andere Turnhoutse gezinnen één auto. Drie gezinnen, één auto. Daar gaat dit verhaal over.

Pages