Politiek-juridisch

 

HOE BURGERS DE DEMOCRATIE REDDEN

In ‘Red de democratie’ schetst Manu Claeys wat hij leerde uit ‘Oosterweel’: hoe burgerparticipatie de democratie verrijkt. Maar er zijn valkuilen. In het slechtste geval dreigen activistische burgers weer het schaamlapje van de oude machtspolitiek te worden.

 

 

Burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal stellen voor dat de eerste 1,25 miljard euro wordt ingezet voor overkappingen aan het Kiel, Dam, Stuivenberg, Deurne-Noord, Merksem en Luchtbal. “En er mag wat sneller worden gewerkt; onze ambitie is Ringland waar te maken tegen 2030”, zegt Peter Vermeulen van Ringland.

 

Pages