Politiek-juridisch

Hebben Vlaanderen en de Vlaamse overheden zich sinds het Oosterweelakkoord bekeerd tot de burgerparticipatie? Veel opiniemakers en de kopstukken van de Antwerpse burgerbewegingen vinden het akkoord op dat vlak een doorbraak, maar dat is voorbarig. Oosterweel is een grote, dikke zwaluw, maar de participatielente is nog niet aangebroken. De wakkere burger zal die lente zelf moeten afdwingen.

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant... er zijn, aldus Manu Claeys, begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.

 

‘Het primaat van de politiek is deze week full face doorbroken is. Het historische aan de foto’s die woensdag [15 maart] gemaakt werden, is dat politici en burgers elkaar de hand drukten. De plaats van de burgerbewegingen in dit verhaal, het aanduiden van een intendant… er zijn begrippen en procedures gelanceerd die nooit meer zullen verdwijnen.’ (Manu Claeys)

Manu Claeys, de vader van het verzet tegen Oosterweel

Twaalf jaar van zijn leven gaf schrijver Manu Claeys aan de strijd tegen Oosterweel. Vandaag haalt hij de trofee binnen. ‘Ik voel me een beetje als de oude adel: wat een voorrecht om al die tijd belangeloos met iets bezig te zijn.’

 

Opluchting. Fierheid. Daags na het compromis over de Antwerpse Ring is dat het sentiment ten huize Claeys. Op de tafel staan bloemen. Er liggen kaartjes met gelukwensen. Voor ons zit een man te glimmen van trots.

Lex Moolenaar kijkt terug op de politieke week en zoekt uit hoe het verder moet.
 
DOORZICHT 

Belangrijkste bom onder de verkiezingen in Antwerpen is ontmijnd 

Het ‘historische’ akkoord van deze week over Oosterweel is op politiek vlak een grote overwinning voor N-VA. In de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar in Antwerpen heeft de partij de grootste bom onschadelijk gemaakt.
 

Camille Paulus (73), die tot 2008 provinciegouverneur van Antwerpen was, heeft er twaalf jaar lang alles aan gedaan om de Oosterweelverbinding door te krijgen. In het jaar 2000 verklaarde hij aan deze krant zelfs dat de Antwerpse Ring in 2005 gesloten zou zijn. Het draaide anders uit. “Eindelijk is er nu een akkoord om de Oosterweelverbinding alsnog te bouwen”, zegt Paulus vandaag. “Ik ben een heel tevreden mens, al heeft mijn jarenlange werk voor Oosterweel veel sporen nagelaten. Of ik nog met Patrick Janssens spreek? Ja, maar alleen over voetbal.”

Pages