Politiek-juridisch

Filip De Rynck foto rv

Elk artikel over Oosterweel is een risico. Vaak leidt de uitwerking van zo’n kaderakkoord tot weer een nieuwe ronde complexiteit die toont dat niet iedereen hetzelfde heeft gelezen. Soms zit de nieuwe weerstand trouwens binnen de overheid zelf, zoals ook blijkt uit dossiers zoals Uplace en uit de reactie van het gemeentebestuur van Zwijndrecht.

Tags: 

Lang niet alles is nu duidelijk in Oosterweel-dossier

Actiegroepen en politiek hebben elkaar gevonden in het Oosterweel-dossier. Na jarenlang wantrouwen en conflict nemen ze samen verantwoordelijkheid. Maar hoe solide is de samenwerking?

Alleen het toeval heeft ze op dezelfde dag laten plaatsgrijpen, maar de twee grote nieuwsfeiten van gisteren, het Oosterweelakkoord en de Nederlandse verkiezingen, hebben toch nog iets anders gemeen dan hun datum. Beide stellen ze de vraag naar hoe de democratie functioneert. In het Nederlandse geval ging het om de (vaak overtrokken en eenzijdig geformuleerde) vraag of het brede wantrouwen in de politiek ook daar via de radicaal-rechtse Geert Wilders (PVV) zou leiden tot het verder rollen van de vermeende ‘populistische golf’ tegen de klassieke politiek.

Het Oosterweelakkoord is een overwinning voor de N-VA en de pacificatie in een jarenlange strijd. Maar het is geen eindpunt: alle lastige discussies herbeginnen net.
 
Een historisch toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen. Zo luidt de officiële titel van het akkoord dat de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen gisteren voorstelden. Zelf spreken ze van een ‘historische stap’.

Na twintig jaar is er een akkoord gevonden over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. 'Dit is toegeving noch compromis', zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).
 
De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord bereikt over de mobiliteit in en rond Antwerpen.

Pages