Politiek-juridisch

foto Pexels

Het is nog onduidelijk hoe de Vlaamse regering de overkapping van de Antwerpse Ring gaat financieren. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein engageert zich voor ruim 1 miljard euro, maar hij kan niets echt beloven.

Van de euforie bij de Vlaamse regering en de actiegroepen over de tweede doorbraak in het Oosterweeldossier, was donderdag tijdens de voortgangsrapportage in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement niet zo veel te merken.

De Vlaamse meerderheid en oppositie proberen het Toekomstverbond over de Oosterweelverbinding in een parlementaire tekst te gieten. Het grote struikelblok is de financiering.

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de laatste stand van zaken in het Oosterweeldossier. De actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid hebben het principiële Toekomstverbond dat ze eerder hadden gesloten in concrete stappen gegoten.

Verslag van de Vlaamse Regering over het Masterplan 2020. Twaalfde voortgangsrapportage
Focus op het stappenplan, de flankerende maatregelen, en de financiële aspecten
Gedachtewisseling met:
- Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
- Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
- Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

foto Franklin Heijnen flickr Ceative Commons CC BY-SA 2.0

Actiegroepen stRaten-Generaal en Ademloos zijn bereid om de klacht tegen de Oosterweelverbinding bij de Raad van State in te trekken. “Op voorwaarde dat de BAM onder meer het engagement aangaat om een bundel met 35 onderzoeksvragen mee te nemen in het MER”, zegt Manu Claeys van stRaten-Generaal. “Indien op die en enkele andere voorwaarden wordt ingegaan, vervalt onze klacht. Zo willen we onze goede wil tonen na de goede samenwerking in het Toekomstverbond de jongste maanden, en tegelijkertijd een slag om de arm houden.

Een Oosterweel-light met boortunnels biedt kansen voor het Noordkasteel en het Sint-Annabos, maar kan ook heel wat kosten besparen en op die manier een financiering van de overkapping van de Antwerpse ring vooruithelpen. Dat zegt Groen woensdag in een reactie op het nieuws dat er een nieuwe doorbraak lijkt te zijn in het kader van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding. Ook sp.a reageert tevreden op het nieuws, maar plaatst wel enkele kanttekeningen bij de vorderingen.

 

Pages