Politiek-juridisch

De actiegroepen die handtekeningen verzamelen voor een referendum tegen de Oosterweelverbinding hebben bijna hun doel bereikt. Bedoeling is om 75.000 handtekeningen te verzamelen en ze zitten nu aan ruim 72.000. En toch hopen de actiegroepen dat er geen referendum komt. De komende 2 weken zijn doorvoor cruciaal.

Er is nog een slachtoffer van de plotse zuiveringsgolf die door de politieke wereld vaart. Het is de overtuiging dat de kiezer voor vier of vijf jaar zijn macht overdraagt aan de politieke krachten die op dat moment een meerderheid kunnen vormen. Dat principe, de primauteit van de politiek geheten, is flink aangetast door de vaststelling dat het de weg breed openlegt naar belangenvermenging, zelfbediening, verkaveling van mandaten en vergoedingen.

Mobiliteitsexperts, burgemeesters en verenigingen vragen in een open brief om eindelijk werk te maken van een veilige schoolomgeving. Zij vragen actie van de Vlaamse regering.
 

De tragedie deze week in Brugge, waarbij een 6-jarige jongen voor de schoolpoort gegrepen werd door een vrachtwagen, had vermeden kunnen worden. Dat benadrukken de dertien briefschrijvers, onder wie burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en CD&V-burgemeester van Deinze Jan Vermeulen.

Het is niet goed of het deugt niet. Want zonder dat er eerst een crisis uitbreekt, krijgt een probleem nooit politieke aandacht. Tot die crisis toch uitbreekt, onverwacht, zoals crisissen dat gewoonlijk doen. Dan kunnen politici daar alleen paniekerig op reageren, en prutsen ze aan een detail hier of ze stellen een symbolisch gebaar daar. Zoals nu het geval is met de crisis rond de intercommunales.

Tags: 

Compromis Oosterweel een stap dichterbij

 

Voor knallende champagnekurken lijkt het nog een tikje te vroeg. Maar onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe staan de Vlaamse overheid en de actiegroepen op een zucht van een compromis over Oosterweel. Niet alleen is iedereen moegestreden, er dreigde een historisch moment voorbij te gaan.

 

Waarover gaat het concreet?

 

Ook Groen reageert verheugd op het voorstel tot compromis van actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal in het Oosterweeldossier. De partij roept de Vlaamse regering nu op om “dit momentum te nemen om tot een gedragen oplossing te komen, een historische consensus”. Dan moeten echter wel de voorbereidingswerken voor de Oosterweelverbinding stopgezet worden, klinkt het, om te vermijden dat iedereen voor voldongen feiten wordt gesteld.

De actiegroepen stRaten-Generaal, Ringland en Ademloos hebben in een gezamenlijke verklaring hun steun uitgesproken voor een zogenaamd ‘radicaal haventracé’. Dat tracé lekte onlangs uit, wordt de volgende dagen verder gedetailleerd en ontsluit het Antwerpse verkeer via enkele ingrepen in het noorden van de stad. De Oosterweelverbinding verdwijnt daarin niet helemaal, maar wordt een ‘Oosterweel Light’. Als de Vlaamse overheid en actiegroepen elkaar in dit compromis vinden, is een volksraadpleging mogelijk niet meer nodig.

Pages