On accuse no excuse

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroepen beschuldigen overheid van partijdigheid

De actiegroep stRaten-generaal biedt zijn 190 pagina’s tellende bezwaarschrift tegen Oosterweel te koop aan voor 7 euro. De groep beschuldigt de overheid van partijdigheid, gaten in de vergaring van informatie en het nemen van voorbarige beslissingen.

On accuse. No excuse. Dat is de titel van het nieuwe boek dat het burgercollectief stRaten-generaal publiceert als protest tegen de goedkeuring door de vorige Vlaamse regering van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Oosterweelverbinding.