ademloos

Vandaag publiceren we het vierde en laatste deel van onze jongerenenquête Generatie 2018. Vier krantendagen lang zagen we een rijk palet aan meningen en standpunten voorbij komen. Een representatief staal van 800 jonge Antwerpenaars tussen 15 en 21 jaar gunde ons een blik in denken, doen en dromen. Over drie jaar kunnen ze voor het eerst naar het stemhokje en zullen partijen hengelen naar de voorkeur van die nieuwe kiezers. 35.000 man/vrouw sterk. Het is een nuchtere, realistische groep, dat jong Sinjorengeweld.

Het Sint-Annabos op Linkeroever wordt bedreigd door de aanleg van de Oosterweelverbinding. Om daartegen te protesteren sloegen professionele en amateurfotografen de handen in elkaar en brachten het bedreigde natuurgebied in beeld. Fotograaf Chris terryn en auteur Anne Provoost verzamelden de beste foto’s in een boek. Productiehuis Luchtwerk maakte een video vanuit de lucht.

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos hebben een klacht ingediend tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals het Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn.

 

Pages