ademloos

afbeelding

Eerste stap naar overkapping

De Vlaamse regering heeft vrijdag een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goedgekeurd dat de volledige overkapping van de Ring mogelijk maakt. "In het gewijzigde GRUP is rekening gehouden met een aantal opmerkingen in de 1300 bezwaarschriften die werden ingediend tegen het vorige GRUP", zegt Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V).
En de belangrijkste opmerking was dat er geen rekening werd gehouden met een overkapping van de Antwerpse Ring. Maar de actiegroep stRaten-generaal is niet onder de indruk van de aanpassing.

afbeelding

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding goedgekeurd. Als de Raad van State dit plan nu goedkeurt kan de bouwaanvraag in april worden ingediend en 'zou' de aanleg van de Oosterweel kunnen beginnen. Met de nadruk op 'zou'. Want de actiegroepen Ademloos en Straten- Generaal zijn niet van plan om hun verzet te staken. Reportage in het atv-nieuws vanavond.

afbeelding

 Niet alleen actiegroep Ademloos maar ook stRaten-generaal vraagt zijn sympathisanten een bijdrage van 7 euro zodat ze naar de Raad van State kunnen in verband met de plannen rond het BAM-tracé.

"Naar onze verwachting keurt de regering rond 14 februari opnieuw een deel van de plannen goed", zegt Wim van Hees, een van de oprichters van de actiegroep. We willen dit tegenhouden."

afbeelding

Naar alle waarschijnlijkheid trekt actiegroep Ademloos volgende maand naar de Raad van State. "Naar onze verwachting keurt de Vlaamse regering rond 14 februari opnieuw een deel van de plannen voor het BAM-tracé goed", zegt Wim Van Hees, een van de oprichters van de actiegroep.

"Na die beslissing hebben we precies een maand de tijd om te bepalen of we naar de Raad van State trekken en zo proberen de plannen, die zo nadelig zijn voor de 512.000 inwoners van Antwerpen, tegen te houden."

afbeelding

 Zodra de Vlaamse regering in de loop van dit voorjaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel goedkeurt, wil Ademloos een klacht indienen bij de Raad van State. Dat kost geld, en daarom vraagt de vzw een bijdrage van 7 euro (of meer) aan haar sympathisanten, 1 euro per jaar dat Ademloos nu al actief is. De actie wordt ook gesteund door de actiegroep stRaten-generaal.

afbeelding

 Na Ringland organiseert nu ook Ademloos een crowdfunding. De actiegroep vraagt aan al haar aanhangers zeven euro om een klacht tegen Oosterweel te kunnen indienen.
Zodra de Vlaamse regering in de loop van dit voorjaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Oosterweel goedkeurt, wil Ademloos een klacht indienen bij de Raad van State. Dat kost geld en daarom vraagt de vzw een bijdrage van zeven euro (of meer) aan haar sympathisanten, één euro per jaar dat Ademloos nu al actief is. De actie wordt ook gesteund door de actiegroep stRaten-generaal.

Pages