ademloos

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

Het milieueffectenrapport (MER) geeft aan dat de blootstelling aan lawaai en fijn stof de gezonde levensjaren van de Antwerpenaar gemiddeld met 2,3 jaar vermindert. Uit het MER blijkt dat het Meccanotracé het beste scoort op vlak van gezondheid.

Dirk Van Duppen, huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, en professor Dirk Avonts (Ugent) vatten de medische component van het MER samen in samenwerking met Ademloos.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos reageren maandag weinig verrast op het nieuws dat de Europese Commissie voorlopig geen antwoord geeft op de vraag of bouwconsortium Noriant al een deel van de werken van het Oosterweel-project mag uitvoeren zonder nieuwe aanbesteding. Volgens Manu Claeys van stRaten-generaal, die eerder al had geopperd dat Europa geen formele beslissing zou nemen over een hypothetische situatie, koopt de Vlaamse regering door haar communicatie enkel tijd om een schadeclaim van Noriant vóór de verkiezingen van volgend jaar te vermijden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tijdslijn van het woordgebruik: de ontwikkelingen van 2025 tot heden

Onder de noemer ‘Week van de toekomst: het jaar 2050’ publiceren we deze week toekomstessays. Zeven dagen lang schrijven uiteenlopende auteurs over waar we zouden kunnen staan in 2050. Schrijfster Anne Provoost geeft haar futuristische kijk op de toekomst van de taal. "Waarnemers zeggen dat het overlijden van de kunstenaar symbolisch is voor een nieuw tijdperk. Het woord raakt in onbruik."

2025:

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elisabeth Van de Poel is voorstander van het Meccanotracé. Als bezorgde burger die iets wil doen, verzamelde ze 10.200 handtekeningen tegen het BAM tracé met de bedoeling die op het schoon verdiep aan de Antwerpse burgemeester af te geven. Ze geraakte tot bij de schepen van mobiliteit. Die legt de nadruk op economie en dreigt met erge gevolgen als de Antwerpse burger de politici niet zou volgen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het meervoud in de titel wijst op de “Toekomsten’-reeks waarvan dit deeltje over participatie er een is en dat werd geschreven door Mattie Jacobs en Joke Vanreppelen,twee stafmedewerkers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Daar mee is het kader en het opzet van deze publicatie ook duidelijk aangegeven. Het is een publicatie die bedoeld is als ‘handreiking’ aan alle gemeentebesturen die op zoek gaan naar nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers ‘en die van hun gemeente een plek willen maken waar lokale democratie springlevend is’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

StRaten-generaal en Ademloos zijn naar eigen zeggen blij dat ze het been stijf hebben gehouden in het Oosterweeldossier, aangezien volgens hen het BAM-tracé in Antwerpen politiek gezien nu "klinisch dood" lijkt te zijn.

Het standpunt van de Stadslijst om enkel in een coalitie te stappen indien Groen dat ook doet, geeft volgens de actiegroepen aan dat ook de socialisten nu voorstander zijn van een heronderhandeling van het dossier met de Vlaamse regering.

Pages