alternatieven

...


Als de coalitiepartijen de hand toch eens richting eigen boezem bewegen, hebben ze het over uitleg en communicatie - en hun gebrek daaraan, niet over inhoud of voortschrijdend inzicht. Ze verschansen zich in hun eigen gelijk onder het vertrouwde motto there is no alternative.


Maar dan is over principes geen discussie meer mogelijk. Het houdt ook in dat de coalitie zich verschuilt achter een vermeende objectieve noodzakelijkheid en het bijgevolg vertikt om verantwoordelijkheid op te nemen voor haar nochtans perfect legitieme politieke keuzen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag neemt de Vlaamse regering haar wellicht laatste beslissing over Oosterweel: de goedkeuring van het ontwerp voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het vervolg van de marathon is werk voor de volgende regeringen.

We hopen dat we in de volgende legislaturen wat minder in het ijle moeten zwemmen. Want dat was de voorbije jaren toch wel heel frustrerend: wie de moeite wilde doen om het dossier echt te doorgronden, kon vaak niet doordringen tot de kern omdat de informatie niet openbaar werd gemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) bezwijkt onder de parlementaire druk in het Oosterweeldossier. Plots belooft ze volledige openheid over de kostprijs van de tracés. Crevits komt ook aanzetten met een studie die aantoont dat de keuze voor Oosterweel correct is verlopen.

"Dat is dan schaakmat, mannen." Met een sneer naar de oppositie maakte Bart Martens (sp.a) een einde aan de commissie Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement. Dit aan de vooravond van een belangrijke ministerraad over Oosterweel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

nvdr: wat de woordvoerder van BAM hier verklaart vergroot alleen de zaak:

1) de tracés die onderzocht worden worden verondersteld gelijkwaardig bestudeerd te worden, maar BAM stopt nooit om met het geld van de belastingbetaler haar voorsprong verder uit te bouwen én zo de  andere indieners verder uit de race te duwen.
2) de MKBA van 14 miljard waarmee geschermd wordt is tartend incorrect. Dit is het BAM tracé zonder enige vorm van sturing, wat natuurlijk volstrekt ongewenst is, dus niet weerhouden.

Pages