Antwerpen

De Antwerpse Ring aan de Kennedytunnel (Purka/WikiMedia Commons)

De instelling van een Lage Emissie Zone in Antwerpen is een typisch liberale vorm van milieubeleid, symptoombestrijding die de kern van de zaak – het steeds maar toenemend autogebruik - niet aanpakt en op termijn perverse en averechtse gevolgen heeft.

 

De Antwerpse bestuurscoalitie van Open VLD, CD&V en N-VA voert in fasen een systeem van Lage Emissie Zone (LEZ) in dat oudere, meer vervuilende wagens – in het bijzonder diesels – uit de stad zal weren.

Om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, voert het stadsbestuur vanaf vandaag een lage-emissiezone in. ‘t Stad volgt daarmee het voorbeeld van heel wat Europese steden. Zo bande Oslo dieselwagens met het meest logische argument: “We kunnen niet toelaten dat kinderen, ouderen en mensen met luchtwegproblemen moeten binnenblijven omdat het voor hen te gevaarlijk is om te ademen.”

De fietsostrade die Essen met de stad verbindt, kan niet worden voltooid zolang de werken aan de Oosterweel niet gestart zijn. De provincie en de stad wachten met het laatste stuk fietsostrade, tussen de Luchtbal en het Albertkanaal, omdat hier een grote werf voor de Oosterweel komt te liggen. Hoe meer de Oosterweelwerken opschuiven, hoe langer het duurt voor de fietssnelweg kan worden voltooid. De stad Antwerpen belooft intussen wel al een tijdelijk fietspad aan te leggen.

De fijnstofconcentraties in ons land blijven ook vandaag nog hoog. "Ze zijn in de loop van de dag (gisteren, red.) wat gedaald door de overtrekkende sneeuwbuien, maar de verwachting is dat de waarden weer zullen stijgen", zegt Frans Fierens, directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Al sinds zondag worden in de meetnetten van ons land grote hoeveelheden fijn stof geregistreerd. De sterke vervuiling zal pas verdreven worden als het harder begint te waaien.

Pages