Antwerpen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Maandag 29 november start de stad Antwerpen met een grote bomenplantactie. De bedoeling is om verspreid over alle disctricten 1.616 nieuwe bomen aan te planten, om zo de levenskwaliteit in de stad te verbeteren en de hoeveelheid groen te doen toenemen.

Als het weer het toelaat, gaan alle bomen nog dit jaar in de grond. Zo niet worden de overige bomen ten laatste in het voorjaar van 2011 geplant.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) levert een belangrijke bijdrage tot de opwarming van het aardklimaat. Studies van de cyclus van CO2 kunnen dus meer leren over hoe erg het kan worden. De interactie tussen land en lucht is daarbij cruciaal, want vooral planten hebben een grote invloed op het CO2-gehalte in de atmosfeer: ze leggen CO2 vast via het proces van fotosynthese, zodat ze een bufferend effect kunnen hebben op een even-tuele verdere opwarming.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft vandaag  uitdrukkelijk verklaard dat er in Antwerpen geen nieuwe steenkoolcentrales zullen komen. Greenpeace vreesde voor de komst van zo'n centrale en plande daarom om de nacht door te brengen voor het kabinet van Peeters. Maar na zijn toezegging werden de al opgestelde tentjes weer afgebroken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GVA 08:50 Tenzij een van de politieke tenoren vandaag nog een wit konijn uit zijn hoed tovert, stevent Antwerpen af op een ernstige politieke crisis. De onenigheid over de vraag die in het referendum van 18 oktober moet worden gesteld - alleen een ’ja’ of ’nee’ over de Lange Wapper, of ook een oordeel over de tunnel - is gisteren niet opgelost. Drie van de vier partijen die deel uitmaken van de meerderheid (CD&V, N-VA en Open Vld) willen geen vraag over de tunnel. Daarmee is de sp.a van Patrick Janssens geïsoleerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 ANTWERPEN -  Het alternatieve tracé zoals voorgesteld door het studiebureau Arup-Sum, is technisch mogelijk. Dat heeft de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens gezegd nadat het studiebureau Arup-Sum zijn conclusies over het mogelijke alternatieve, vierde tracé had voorgesteld aan het Antwerpse college.

Het vierde tracé omvat een tunnel van Linkeroever naar de A12 ten noorden van Antwerpen. Volgens Janssens blijkt het tracé nog financieel haalbaar maar wel met minder opbrengsten, en vergelijkbaar voor milieu en mobiliteit, zij het met minder lawaaihinder dankzij de tunnel.    

Pages