Antwerpen

De stad Antwerpen heeft zich behoorlijk verslikt in haar verkeersveiligheidscampagne. Die richt zich deze keer nadrukkelijk op fietsers en voetgangers, en dat was nodig, zo moest blijken uit ongevallenstatistieken. Maar de boodschappen van de campagne stroken helemaal niet met de geregistreerde cijfers. De oppositie is boos, en vindt dat er meer gewerkt moet worden aan de échte verkeersonveiligheid.

 

Meer dan 4.000 Antwerpenaren verlieten in 2014 de stad. Tegelijkertijd daalde het aantal migranten tot een historisch minimum. Alleen de nataliteit doet de bevolking van de stad nog groeien.

Het rapport Verhuisbewegingen stad Antwerpen 2014 brengt mooi in kaart hoe de witte stadsvlucht opnieuw toeneemt. Verschillende burgemeesters beten hun tanden stuk op het fenomeen. Ook huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan de trend niet keren.

[KNIP]

Groen is volgens Sven cruciaal om de stad leefbaar te houden. “Kijk maar naar wat Park Spoor Noord met de buurt heeft gedaan. Je voelt gewoon dat de stad meer van die plekken nodig heeft. Over Ringland zou daarom niet langer gediscussieerd moeten worden.

De overkapping van de Antwerpse Ring is absoluut noodzakelijk. De luchtvervuiling en geluidsoverlast die deze constante stroom van voertuigen veroorzaakt, is zeer schadelijk voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in Antwerpen.

 De werken aan een voorstadsnet rond Antwerpen zouden al in 2016 moeten beginnen. De NMBS heeft een ontwerp klaar dat als basis dient voor gesprekken met de betrokken gemeenten.

Het voorstadsnet moet zorgen voor een efficiënt netwerk van openbaar vervoer van en naar de Antwerpse rand. Dat gebeurt onder meer door nu ongebruikte sporen en trajecten opnieuw in gebruik te nemen en treinen beter af te stemmen op de bussen en trams van De Lijn.

Het Brussels voorstadsnet, het Gewestelijk Expresnet, is in volle aanbouw. Dat komt erop neer dat pendelaars die in een straal van 30 kilometer rond de hoofdstad wonen per trein, metro, tram of bus snel op hun bestemming aankomen In het regeerakkoord is afgesproken om ook in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi vergelijkbare voorstadsnetten te realiseren, een project dat de codenaam Angelic meekreeg.

Pages