auditeur

De Raad van State legt een bom onder het Oosterweeldossier. Twee auditeurs uiten fundamentele kritiek op de manier waarop het milieurapport voor de Oosterweel tot stand is gekomen. Met name op Linkeroever. Het zogenaamde alternatieve Meccano-tracé is er nooit echt bekeken, en dat is volgens hen een zware fout. Als de Raad van State de auditeurs volgt, dan wordt het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vernietigd, en wordt de bouw van de Oosterweel jaren uitgesteld.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week ontving Bond Beter Leefmilieu het advies van de auditeur van de Raad van State over de milieuvergunning van het winkelcomplex Uplace in Machelen. De auditeur stelt voor om de milieuvergunning te vernietigen. Volgens de auditeur heeft de Vlaamse regering zich niet onpartijdig opgesteld bij het afsluiten van het brownfield-convenant, een overeenkomst tussen de regering en de projectontwikkelaar voor de sanering van de vervuilde gronden.