bam

Protest tegen ontbossing om Oosterweelzand te dumpen

 

Van het zand dat bij de Oosterweelwerken uitgegraven wordt, dreigt een groot deel te worden gedumpt in de kleiputten van Rumst. Dat stuit op fel protest. ‘Dit wordt het grootste ontbossingsproject van Vlaanderen.’

Tags: 

Wat Barcelona en Comú én Oosterweel met elkaar gemeen hebben

De voorbije Horta-avond over Oosterweel was er geen zoals de 25 voorgaande. Tien jaar geleden was er óók een volle zaal, maar dan om de overwinning in een referendum tegen de Lange Wapper en … de BAM te vieren. De Antwerpse burgerbewegingen, stRaten-generaal, Ademloos en later Ringland, hebben van zich doen spreken en hoe.


Manu Claeys, Wim Van Hees en Peter Vermeulen werden het vertrouwde gezicht, niet van ‘ de drie mannen en een paardenkop’, zoals Kris Peeters als minister-president dat ooit beweerde, maar van een geduchte beweging van onderuit.

Tags: 

Oosterweel: wanneer trekt de mist op? Stevige discussies over knelpunten in tracé

 

Antwerpen beleefde donderdag een mistige ijsdag en voorlopig hangt er ook mist over de vooruitgang in de Oosterweelverbinding. Volgende week, op 7 februari, houden de actiegroepen hun 26ste Horta-avond. De hamvraag is of ze voor de Oosterweel Light veel doorbraken kunnen melden. Er zouden nog stevige discussies woeden.

Tags: 

Manu Claeys: Het wordt een Oosterweel-Light!

 

stRaten generaal, Ademloos en Ringland hebben hun evaluatie van het  Antwerps bestuursakkoord neergepend in een open brief  aan het nieuw stadsbestuur. Manu Claeys van stRaten Generaal ziet een aantal goede punten in het akkoord, maar heeft ook een aantal fundamentele vragen: de overkapping en de modal shift.

Tags: 

Kostbaar natuurgebied verdwijnt onder aarde

 

PVDA EN GROEN PROTESTEREN TEGEN PLANNEN SANERINGSPROJECT KLEIPUTTEN.

De sanering van de kleiputten in Terhagen (Rumst) kan eindelijk beginnen. Het natuurgebied wordt bedekt met 4,5 miljoen kubieke meter aarde. Groen, PVDA en enkele buurtbewoners protesteerden gisteren tegen het project. Zij vrezen voor het verlies van kostbare fauna en flora.

 

Tags: 

Vervuilde kleiputten gesaneerd en bedekt met grond van Oosterweel

 

Buurtbewoners, Groen en PVDA kunnen zich niet vinden in plannen gemeente

De provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg nv, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv (BAM) en de gemeente Rumst ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om de Terhaagse kleiputten te saneren.

 

Tags: 

Er beweegt weer wat rond Oosterweel

 

RINGDAGEN TONEN 31 ONTWERPEN IN ZES OVERKAPPINGSZONES

Zes overkappingszones, 31 concrete ontwerpen: burgers kunnen nog tot woensdag naar een nieuw rondje Ringdagen. De opkomst voor de expo in het congrescenter naast de Zoo was dit weekend groot. “De projecten die het grootste draagvlak vinden, kunnen meteen mee in de Oosterweelwerf.”

 

Tags: 

Oosterweel: “Oplossing voor Antwerpen maar het Waasland blijft een blinde vlek”

 

Start werken Oosterweelverbinding veroorzaken grote ongerustheid

In het Waasland groeit de ongerustheid dat de verkeershinder nog zal toenemen bij de start van de aanleg van de Oosterweelverbinding dit najaar. Zonder flankerende maatregelen en een versterkt openbaar vervoer dreigt het Waasland dicht te slibben.

 

Tags: 

BAM leent 3,6 miljard van Vlaamse overheid

 

De BAM leent 3,6 miljard euro voor het Oosterweelproject van de Vlaamse overheid en zal dat bedrag over 35 jaar terugbetalen met de inkomsten van de tolheffing. Die overeenkomst werd gisteren goedgekeurd.

Eerder deze week keurde de Europese Investeringsbank een lening van 1 miljard euro aan de Vlaamse overheid goed voor het Oosterweelproject. Het gaat om de grootste lening ooit van de Europese Investeringsbank voor een project in België.

Gisteren gaf de Vlaamse regering groen licht voor de financieringsovereenkomst met de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel.

Tags: 

Pages