belasting

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Iedereen wist het al veel langer dan vandaag. Dieselwagens stoten veel meer stikstofoxiden en fijn stof uit dan benzinewagens. Daardoor hebben ze een veel grotere impact op onze gezondheid. De echte uitstoot van dieselwagens is ook veel groter dan de officiële cijfers aangeven. België slaagt er hierdoor niet in om de Europese normen voor de uitstoot van stikstofoxiden of fijn stof te halen. Desondanks worden dieselwagens nog altijd fiscaal flink gestimuleerd.