Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 

Met haar leidraden voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen neemt minister van Omgeving Joke Schauvliege ogenschijnlijk moedige standpunten in. Wij plaatsen echter vraagtekens bij haar intenties. Dat doen we eensgezind, ondanks haar recente bewering dat de academici het toch nooit met elkaar eens zijn over de Vlaamse ruimtelijke ordening.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen versteent in snel tempo. Hoog tijd dat het beleid de schaarste aan ruimte ernstig neemt en daadwerkelijk intelligente keuzes maakt voor onze ruimtelijke ordening

Door Georges Allaert, voorzitter van het expertenforum voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en Peter Cabus, secretaris-generaal van Ruimte Vlaanderen, verantwoordelijk voor de opmaak van het BRV.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In 2013 verwachten we wel wat beweging op gebied van ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Enerzijds werkt de regering aan een nieuwe langetermijnvisie, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Anderzijds wil de Vlaamse regering werk maken van korte termijn acties, onder meer om overstromingsgebieden te vrijwaren en van nieuwe instrumenten, zoals verhandelbare bouwrechten. Of 2013 een scharnierjaar wordt voor ruimtelijke ordening, valt nog af te wachten.

Erik Grietens

Een nieuwe langetermijnvisie op ruimte

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België heeft een landoppervlakte van 30.528 km², waarvan meer dan 1/5 bestaat uit bebouwde gronden (en aanverwante terreinen). Het grootste deel van die terreinen is voor residentieel gebruik (8,4%), of voor vervoer en telecommunicatie (6,5%). In 2001 was 18,7% van het grondgebied bebouwd, in 1985 slechts 15,2%, In 1976 7,2%. Dat blijkt uit statistische gegevens van de FOD Economie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Kobe Boussauw, onderzoeker aan de vakgroep geografie van de Universiteit Gent, heeft zijn doctoraat over de wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit uitgegeven in boekvorm. In dit wetenschappelijk doorwrochte werk toont hij aan dat een duurzaam verplaatsingspatroon slechts tot stand kan komen binnen een ruimtelijk kader waarin korte afstanden centraal staan.

Pages