berx

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De provincie zal nu ook een studie maken voor de A102 tussen Wommegem en Antwerpen Noord (nvdr Ekeren dus), voor de tweede spoorontsluiting voor de haven, én voor de uitbreiding van de E34/E313 tussen Antwerpen Oost en Ranst. Eerder deed de gouverneur dat al voor de R11, de ringweg rond Antwerpen, die parallel loopt met de eigenlijke ring.

 

ATV-24/03/2012

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoals de Engelsen zeggen: "the proof of the pudding is in the eating".

Als we dit verslag vergelijken met de inspraakmomenten in de vroegste fasen van de "Oosterweelplanning" is er een enorme vooruitgang geboekt. De actiegroepen mogen hier trots op zijn.

Het is de bedoeling van mevrouw Berx om van bij aanvang zo participatief en open mogelijk te werken en in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen met het organiseren van permanente betrokkenheid.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In september vorig jaar besloot de Vlaamse regering om de R11, ook bekend als de Krijgsbaan, te ondertunnelen in het kader van de Oosterweelverbinding. De ondertunnelde R11 loopt door zes gemeenten en verbindt de E19 richting Brussel met de E313 aan het knooppunt van Wommelgem. Samen met de nog aan te leggen A102 vormt de R11 de oostelijke tangent die de Antwerpse Ring moet ontlasten. (vjb) 

 

Gouverneur Cathy Berx laste gisteren een participatiemoment in voor de beeldstudie van de ondertunnelde R11. Het kon niet alle aanwezigen bekoren.