bestuurlijke lus

U wilt als Vlaams minister wetgeving invoeren die ervoor zorgt dat het een beetje rapper vooruitgaat, vooral die infrastructuur projecten. Maar wat te doen als blijkt dat uw wetgeving tegen de grondwet ingaat? Het antwoord van de Vlaamse- en ook nationale politiek: blijven proberen. Dat is zowat samengevat de vaudeville die aan de gang is met de zogenaamde Bestuurlijke Lus.

afbeelding

Bestuurlijke Lussen, Rolrecht, Rechtplegingsvergoeding, Nooddecreten…  onze bestuurders veranderen de regels van het juridisch spel zodat het moeilijker wordt om hun plannen te dwarsbomen. Kosten worden opgedreven, termijnen worden ingekort en gerechtelijke beslissingen worden omzeild.

Noodzakelijk om nog iets gedaan te krijgen in dit land of het opzij zetten van de democratische spelregels?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een hele resem verenigingen – waaronder Greenpeace, de Liga voor de Mensenrechten, Bond Beter Leefmilieu, Inter Environnement Wallonie,… - hebben een zaak opgestart bij het Grondwettelijk Hof om de hervorming van de Raad van State tegen te houden.

Door de hervorming, die de vorige federale regering goedkeurde, zou het voor burgers en verenigingen immers moeilijker en duurder worden om nog een procedure bij de Raad van State te voeren.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De ‘bestuurlijke lus’ hield in dat de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen – de Vlaamse Raad van State zeg maar - de overheid de mogelijkheid kan bieden om bepaalde onregelmatigheden in een bouwvergunning recht te zetten, tijdens een lopende rechtszaak tegen die vergunning. De regeling kwam er op voorstel van Vlaams minister voor ruimtelijke ordening Philippe Muyters (N-VA). De verenigingen Ademloos en stRaten-generaal vonden dat niet kunnen en trokken naar het Grondwettelijk Hof, met succes. Volgens het Hof is de regeling in strijd met verschillende grondrechten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Om snel komaf te kunnen maken met de rem die buurtprotest zet op grote werven, vond de Vlaamse regering een shortcut uit. Maar die zogeheten 'bestuurlijke lus' is nu door het Grondwettelijk Hof vernietigd, omdat ze ingaat tegen onze grondrechten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de binnenweg voor overheden om fouten bij betwiste vergunningen recht te zetten zonder de hele procedure te moeten overdoen. Volgens het hof is die zogenaamde “bestuurlijke lus” immers ongrondwettig zoals ze vandaag geregeld was. Bevoegd Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) plant aanpassingen om het oorspronkelijk doel overeind te houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Wakker op Zondag kwam andermaal het Oosterweeldossier ter sprake naar aanleiding van het arrest van de Raad van State dat de bouwvergunning van de tramlijn 10 naar Wijnegem vernietigde. De overheid heeft niets geleerd uit het Oosterweelverhaal, zo blijkt.

Overleg en inspraak moet vooraf gebeuren, zodat vertragingen vermeden worden. In het Oosterweeldossier staan we, volgens Manu Claeys, opnieuw waar we een aantal jaren geleden stonden, en herhaalt de regering opnieuw de fouten uit het verleden, door niet met de actiegroepen te overleggen. 

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Er moet een bestuurlijke lus komen, om foute beslissingen zoals die voor de Oosterweel te kunnen herzien. Dat zegt een Nederlandse onderzoeker van de Amsterdamse universiteit, die zijn thesis maakte over de Oosterweel. Een bestuurlijke lus: het lijkt een moeilijk woord, maar het houdt eigenlijk in dat je een besluit deels kan bijsturen zonder meteen helemaal terug van nul te moeten beginnen. In Nederland is die formule al ingebouwd bij grote wegenwerken, en ook bij ons beginnen de geesten daarvoor te rijpen.