Bond Beter Leefmilieu

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) organiseerde deze week een interministeriële conferentie over milieu en gezondheid. Dat is nodig, want volgens onderzoek van de WHO is milieuvervuiling in Europa verantwoordelijk voor 1,4 miljoen sterfgevallen per jaar. Childproof, een netwerk van middenveldorganisaties en gezondheidswetenschappers, vraagt dat de ministers extra aandacht besteden aan kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor milieuvervuiling. Toch is het milieubeleid vaak afgestemd op volwassenen.

afbeelding

Naast een hele resem gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en Unizo diende ook BBL vorige week een bezwaarschrift in tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Uplace. De enorme verkeersstroom die het nieuwe shoppingcentrum zal veroorzaken, is immers nefast voor de leefkwaliteit in de regio. Files op de ring en sluikverkeer in de omliggende gemeenten zullen toenemen, evenals de leegstand van winkels in de stadskernen. BBL vraagt de Vlaamse regering dan ook met aandrang om dit nieuwe plan niet goed te keuren.

afbeelding

Woensdag 25 februari vond in het Vlaams parlement een snedig politiek debat over Uplace plaats. Het was vooral opvallend dat geen enkele minister of politieke partij openlijk durft te zeggen dat Uplace een goed project is. Maar waarom wil de regering dan toch zo graag dat Uplace er komt? Het enige echte inhoudelijke argument dat door de minister-president werd gebruikt om Uplace te verdedigen, is werkgelegenheid. ‘Uplace zal zorgen voor 3.000 arbeidsplaatsen, vooral voor laaggeschoolden’. Maar ook dat argument blijkt bij nader inzicht met de haren getrokken.

afbeelding

De aardolieprijzen zijn in vrije val waardoor ook de prijzen aan de pomp zakken. Diesel kost bij sommige pompen opnieuw minder dan één euro per liter. De milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu stelt voor om die daling (gedeeltelijk) ongedaan te maken door de accijnzen op diesel te verhogen tot het niveau van de accijnzen op  benzine. De extra inkomsten moeten gebruikt worden om de belastingen op de lonen te verlagen. Tax shift dus…

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vandaag is de laatste dag van het openbaar onderzoek tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oosterweelverbinding. Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in, omdat de Oosterweelverbinding niet zal zorgen voor vlotter verkeer, het behalen van onze klimaatdoelstellingen onmogelijk maakt en de slechte luchtkwaliteit door de nieuwe ringweg niet zal verbeteren. BBL roept de Vlaamse regering dan ook op om de plannen voor Oosterweel op te bergen en werk te maken van een totaaloplossing voor verkeer, lucht en klimaat.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorig weekend lokte het Ringlandfestival maar liefst 15.000 mensen naar het park op het dak van de Craeybeckxtunnel: een duidelijke oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om de overkapping van de Antwerpse ring op te nemen in het nieuwe regeerakkoord. Op deze symbolische locatie trad een hele resem artiesten gratis op, om zo de vraag naar de overkapping van de Antwerpse Ring te ondersteunen. Met de opbrengst van de drank- en eetstandjes zal Ringland verder studiewerk financieren.

Pages