bouwvergunning

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) wil in september 2015 een aanvraag doen voor een bouwvergunning voor het BAM-tracé. Dat is gezegd tijdens de zesde voortgangsrapportage in het Vlaams parlement, een stand van zaken zeg maar.

Het gaat om een voorlopige planning. De BAM heeft in de Commissie Mobiliteit in het Vlaams parlement zijn plannen uit de doeken gedaan van de verschillende fases die het project nog moet doorlopen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

JOZEF VANGELDER

Bij grote projecten krijgt Vlaanderen de neuzen niet meer in dezelfde richting. Dat blijkt nog maar eens nu ook het Uplace-project uitdraait op een ronde 'Oosterwelen'. Eenvoudiger procedures moeten een einde maken aan het oeverloze gekrakeel en tegenstrijdige beslissingen, belooft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Blikvanger is de samensmelting van milieu- en bouwvergunning.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Terwijl de eerste werfketen vandaag is aangekomen op de bouwsite van de nieuwe gevangenis in Beveren, werd er ook over gepraat in het Vlaams parlement. Staatssecretaris Verherstraeten had vorige week op atv gezegd dat het drie jaar zou duren om de omstreden gevangenis 50 meter verderop te kunnen vergunnen, zodat het alternatieve Meccanotracé voor de Oosterweel nog mogelijk zou zijn. Anderen zeggen dat zoiets slechts drie maanden in beslag zou nemen. Vlaams minister Muyters, die weet het zelf duidelijk ook niet goed.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bouw van de nieuwe gevangenis van Beveren start op 19 maart. Dat bevestigen staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten (CD&V) en Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

De werken hadden al in oktober 2011 moeten starten, maar de bouwvergunning werd geschorst omdat er geen definitieve milieuvergunning kwam.

De gevangenis wordt pal op de plek gebouwd waar actiegroepen graag het Meccanotracé van de Oosterweelverbinding hadden zien lopen. Met dit nieuws is de kans dat het tracé er komt, weer kleiner geworden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaamse regering maakt in spoedtempo eventuele aanleg van alternatief voor gecontesteerde Oosterweelverbinding bouwtechnisch onmogelijk

Besluitvorming in dossier van gevangenis tart alle verbeelding en is provocatie aan het adres van allen die ijveren voor constructief overleg en correcte inspraakverlening

 

‘Deze bouwaanvraag goedkeuren ware politieke moord met voorbedachten rade op het alternatieve Meccanotracé’

 

Pages