Brusselse Ring

We moeten inzetten op meer en betere fietswegen, en fietsenstallingen aan stations.’ Ivan Put

Mobiliteit stopt niet bij de Brusselse gewestgrenzen

Het tunneldebacle en de topman van de FOD Mobiliteit die ontslag neemt zijn maar het topje van de ijsberg van onze mobiliteitscrisis. Om de problemen in en rond onze steden aan te pakken, zou het helpen mochten onze mobiliteitsministers met elkaar praten, en eens nadenken over de rol van de fiets, zegt Mikaël Van Eeckhoudt.

 

Wie? Algemeen directeur van de Fietsersbond.

Minister Weyts verkondigt met veel bombarie dat de vele hachelijke weefbewegingen (auto's die van rijstrook moeten veranderen, red.) op de Brusselse Ring zullen weggewerkt worden, met een vlottere en veiligere doorstroming tot gevolg. Het verzet tegen de Antwerpse Oosterweelverbinding met - juist ja! - de instandhouding van soortgelijke waanzinnige weefbewegingen, noemt hij daarentegen schadelijk voor mens, milieu en economie. De man moet toch wel eens weten wat hij wil.

Peter Goyvaerts
Deurne
Gazet van Antwerpen 30-03-2016 pag. 23

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Commissie meent dat België al jarenlang onvoldoende inspanningen levert om de vervuiling te beperken en vraagt dringende maatregelen.

De Europese Commissie heeft België een laatste waarschuwing gegeven over de uitstoot van fijn stof. De Commissie vraagt dringende maatregelen. Zoniet dreigt een procedure voor het Europese Hof van Justitie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Inspectie van Financiën verleent een ongunstig advies voor de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse ring te optimaliseren. Zonder totaalvisie op de fileproblematiek zouden de loutere infrastructuurplannen de doorstroming te weinig verbeteren. Bovendien is nog geen rekening gehouden met de impact van een nieuw stadion op de Heyzel en van de bouw van het winkelcomplex Uplace, beiden vlakbij de Ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Na jaren van discussie is er een beslissing gevallen over de Brusselse Ring. Op het deel tussen de aansluitingen met de E19 en de E40 zullen het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar gescheiden worden. Het kostenplaatje is 380 miljoen euro. Verbreding van de Ring komt de luchtkwaliteit in en om Brussel niet ten goede en daarnaast is het onzeker of de verkeersdoorstroming daadwerkelijk zal verbeteren.

Pages