Cathy Berx

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos, 12 juni 2012
Reactie op rondvraag betreffende het project van de A102
Aan Gouverneur Cathy Berx

 

1. Waaraan moet het project van de A102 volgens uw organisatie beantwoorden? Formuleer de precieze verwachtingen met betrekking tot de A102 zo precies en concreet mogelijk (zowel op het niveau van de principes als de meer concrete uitwerking ervan).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gouverneur Cathy Berx vindt het plan van het Edegemse bestuur om via camera's de nummerplaten van auto's te detecteren in de Collegewijk een goed idee. De gouverneur heeft echter wel vragen bij de beboeting van chauffeurs die de wijk als sluiproute gebruiken. Verder moedigt Berx het overleg tussen de gemeentebesturen in de zuidrand over de mobiliteitsproblemen aan, maar zegt ze: alle knelpunten worden ook besproken bij de studie naar de R11 en R11bis.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Provinciegouverneur Cathy Berx zweert bij een open communicatie met de burger, en dat siert haar. Gisteren ontving ze enkele journalisten voor een informeel gesprek over een aantal dossiers waaraan de provincie werkt. De rode draad door dat verhaal is het in kaart brengen van lokale behoeften en het streven naar meer samenwerking tussen de steden en gemeenten. In die zin is de provincie geleidelijk geëvolueerd van voogd tot coach.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actievoerders die afgelopen weekend protesteerden tegen de plannen voor de R11, zullen worden ontvangen door de Antwerpse gouverneur Cathy Berx. Zij is in verscheidene werkgroepen een oplossing aan het zoeken voor de mobiliteitsknoop in en om Antwerpen, en wil de conflicten rond de R11 ook met de protestvoerders uitpraten.

 

 

Pages