Charles De Costerlaan

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een geboorde tunnel onder de Antwerpse binnenstad, zes kilometer lang en met tunnelmonden aan de Collegelaan in Borgerhout (bij de E313) en aan de Charles De Costerlaan op Linkeroever (bij de E34). Het lijkt het ei van Columbus en het doet denken aan de manier waarop het centrum van Madrid is ondertunneld.

Het idee zat tussen de 129 reacties in het openbaar onderzoek van de Oosterweel en het is ingediend door een privépersoon, van wie de overheid de naam niet mag prijsgeven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De overdracht van de gewestwegen binnen de Ring naar de stad zou Antwerpen jaarlijks 250.000 euro per jaar aan onderhoud kosten.

In het akkoord over de Oosterweelverbinding tussen de stad Antwerpen en de Vlaamse regering staat ook de overname van de gewestwegen binnen de Ring. Open Vld-fractieleidster Annick De Ridder vreest dat dit de stad financieel wel eens zuur zou kunnen opbreken. “Dit is een vergiftigd geschenk”, zegt ze.