CO2

http://www.bbc.com/news/science-environment-37729033

De lucht is nog nooit zo vervuild geweest met CO2 als in 2015, blijkt uit het jaarrapport van van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). De WMO trekt aan de alarmbel. "CO2 is probleem nummer één omdat het gedurende duizenden jaren in de atmosfeer blijft hangen en nog veel langer in de oceanen." Verschillende generaties zullen opgescheept zitten met de huidige hoge concentraties.

Het ontslag van minister Turtelboom doet de discussie over biomassa als milieu- en klimaatvriendelijke brandstof opnieuw opwaaien. Een aantal partijen wil biomassa inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering en ziet het als het enige middel om de klimaatdoelstellingen die in Parijs werden afgesproken en die Europa ons oplegt te halen. Andere partijen waaronder de milieubeweging vinden grote biomassacentrales helemaal niet klimaatvriendelijk en zijn faliekant tegen.

Indien er geen versterking komt van het klimaatbeleid, overschreidt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken.

Zonder een structurele versterking van het klimaatbeleid overschrijdt de Vlaamse CO2-uitstoot in 2017 de gemaakte afspraken. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de Vlaamse overheid die vandaag wordt voorgesteld op de eerste Vlaamse klimaattop.

Tags: 

Bedrijven verdienen geld aan te veel toegekende rechten

Tussen 2008 en 2014 heeft de zware industrie in Europa 24 miljard euro verdiend aan de CO2-emissiehandel. Die verkregen ze doordat ze meer uitstootrechten kregen dan ze nodig hadden. En ondanks het feit dat de uitstootrechten gratis waren, rekenden ze die wel door aan de consument. De Bond Beter Leefmilieu spreekt van ‘buitensporige winsten’.

Pages