commissie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het milieueffectrapport onderzoekt de verschillende tracés om de Antwerpse mobiliteitsknoop op te lossen lezen we vandaag in de Tijd.

Het Vlaams Parlement bespreekt vandaag de ontwerptekst voor het milieueffectrapport van het Antwerpse mobiliteitsdossier. Die ontwerptekst is opgemaakt door het studiebureau Antea. Ze is niet openbaar, maar foute conclusies lekten op 8 november wel al uit in de media.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dirk Peeters, de volksvertegenwoordiger van Groen!, heeft het Oosterweel-dossier onder de vleugel genomen sinds het vertrek van Rudi Daems in 2008. Het besluit van de regering om te kiezen voor een tunnel in plaats van een viaduct heeft ongetwijfeld gevolgen voor het bouwconsortium Noriant. De aanbesteding moet opnieuw gebeuren. Het project van Noriant staat dus terug op nul.