crowdfunding

 

Het Damcomité, het buurtcomité van de wijk Dam in Antwerpen-Noord, vecht bij de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Slachthuissite–Noordschippersdok–Lobroekdok aan. Ze krijgen hierbij de steun van vzw Ademloos, de Antwerpse burgerbeweging die opkomt voor een gezonde leefomgeving.

Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu (BBL) trekken naar de Raad van State (RvS) om de omstreden beslissing van de Vlaamse regering over het Essersbos in Genk aan te vechten. Het transportbedrijf Essers wil het bos laten kappen om plaats te maken voor nieuwe magazijnen. De zaak bij de RvS zou door crowdfunding gefinancierd worden.

Burgerbeweging Ringland viert in februari haar tweejarig bestaan. Dat ze niet meer weg te denken zijn uit het Antwerpse mobiliteitsdebat, bewijst ook hun succesvolle crowdfunding.  Een maandelijkse bijdrage van 450 leden zet twee halftijdse medewerkers aan het werk.

Een jaar geleden zamelde de beweging 100.000 euro in drie maanden tijd in. Daarmee zette Ringland vier studiebureaus aan het werk. Ze kwamen met voorstellen voor de overkapping van de ring en de reorganisatie van verkeersstromen.

Supporters van Ringland hebben via crowdfunding geld ingezameld om het loon van Joris Baeten, een nieuwe vaste medewerker, te betalen. Binnen de maand werd het bedrag gevonden.

Baeten is in dienst genomen als werkingscoördinator. "Het gaat over bijdrages van honderden burgers uit Antwerpen en daarbuiten", zegt Sven Augusteyns van Ringland.

"Die willen dat er snel een oplossing komt voor de verkeers- en leefmilieuproblemen.

Ringland leeft in Antwerpen, maar ook daarbuiten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ringland heeft tot nu toe al meer dan 80.000 euro opgehaald om de studie voor een overkapping van de Ring te financieren. Komend voorjaar hervatten ze hun acties. "14 februari bestaan we één jaar", zegt Peter Vermeulen. "Dat willen we met heel Antwerpen vieren op een brug over de Ring."

Pages