Damcomité

 

Het Damcomité, het buurtcomité van de wijk Dam in Antwerpen-Noord, vecht bij de Raad van State het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Slachthuissite–Noordschippersdok–Lobroekdok aan. Ze krijgen hierbij de steun van vzw Ademloos, de Antwerpse burgerbeweging die opkomt voor een gezonde leefomgeving.

Er wordt amper rekening gehouden met ons, dat zeggen buurtbewoners van de Antwerpse Wijk Den Dam. Ze zijn niet te spreken over het voorontwerp van de ontwikkeling van hun wijk. Door de geplande bouw van woonblokken tot 17 verdiepingen hoog vrezen ze voor een onleefbare bevolkingsdichtheid in hun wijk. Ook het feit dat de speelpleintjes voor kinderen gepland zijn in de buurt met de hoogste luchtvervuiling, kan op weinig begrip rekenen.

 

Comité schiet concept van plan af 

Het Damcomité is niet te spreken over het concept voor het masterplan voor de Slachthuissite, het Noordschippersdok en Lobroekdok, dat de stad eind januari voorstelde. “Wij trekken aan de noodrem, want er lijkt weinig met al onze input te gebeuren”, klinkt het.
 

De buurt werkt al drie jaar met het stadsbestuur samen aan het ontwerp voor de herinrichting van Den Dam. Tientallen inspraakmomenten later reageert het Damcomité teleurgesteld.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Damcomité zit graag vanaf begin mee aan tafel

De bewoners van de wijk Den Dam willen inspraak in de ontwikkeling van de Slachthuissite en dit al van in het begin. De stad start deze zomer met een projectdefinitie voor dit terrein.

Omdat de eigenaars van de Slachthuissite de vorige projectdefinitie hadden afgewezen, is de stad Antwerpen op zoek naar een nieuwe invulling. Die zal dan worden voorgelegd aan de eigenaars en daarna in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gegoten. "Pas dan zullen de bewoners worden betrokken", zegt Simon-Peter De Landtsheer van het Damcomité.