de andere Kris Peeters

We moeten mensen vooral stimuleren om dichter bij het werk en knooppunten van het openbaar vervoer te gaan wonen, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters (PCVO Limburg). 'Een bouwstop buiten de dorps- en stadskernen zou al een goed begin zijn.'

 

Moeten we niet terug naar het criterium van de 'noodzakelijkheid' om een bedrijfswagen toegewezen te krijgen? (Hedwig Mervillie, Leuven)

 

Langs onze gewestwegen mogen alleen nog kleine boompjes staan om dodelijke ongevallen te vermijden. Bomen langs onze wegen, en zeker de grote exemplaren, doen nochtans ook veel goeds, brengt Kris Peeters in herinnering.
 

Waarom het makkelijk maken als het moeilijk ook kan? Als het over ruimtelijke ordening en mobiliteit gaat, lijden wij in dit land aan een complexiteitscomplex.

Niet dat onze ministers zo’n liefhebbers zijn van ingewikkelde toestanden, maar eenvoudige, galante keuzes vergen nu eenmaal meer moed dan kunst- en vliegwerk met halfslachtige compromissen.

Neem nu de kilometerheffing voor vrachtwagens. Die geldt in Vlaanderen op het hoofdwegennet, maar niet op het onderliggende wegennet.

afbeelding

Het is een merkwaardige contradictie in het mobiliteitsdenken, stelt Kris Peeters vast: technologische sciencefiction wordt als haalbaar gepresenteerd, terwijl de overheid er niet eens in slaagt om een goed rapport voor te leggen in snelheidshandhaving of een relatief simpel akkefietje als nummerplaatherkenning tot een goed einde te brengen.

De opzet van de nummerplaat – ‘daders’ herkennen en iedereen gelijk maken voor de wet – kan met bestaande technologie niet eens meer worden afgedwongen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuwe fietspaden én nieuwe rijstroken: het verkeersbeleid in België blijft halfslachtig, vindt Kris Peeters. In Weg van mobiliteit geeft hij een aantal aanzetten om tot een nieuwe visie te komen, waarin de rol van de auto fors wordt teruggedrongen.

'De andere Kris' noemt hij zich op zijn website. Kris Peeters, ooit de eerste fietsambtenaar van Antwerpen, distantieert zich nadrukkelijk van zijn bekende naamgenoot, want over mobiliteit houdt hij er heel andere ideeën op na dan de minister-president van Vlaanderen.