democratie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

PBL Academielezing “Technologie, beleid en democratie” door Archon Fung

Op vrijdag 10 juni 2011 bezoekt Archon Fung het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor een lezing over technologie, beleid en democratie, gevolgd door een reactie van PBL-directeur prof. dr. Maarten Hajer.

 

Archon Fung is hoogleraar Public Policy aan de Harvard John F. Kennedy School of Government. Zijn onderzoek is gericht op de impact van burgerparticipatie, openbaar debat en transparantie op het hedendaagse openbaar bestuur en bedrijfsleven.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil blijkbaar geen pottenkijkers bij de uitvoering van het politiek compromis over de Oosterweelverbinding. Onder impuls van CD&V-cabinetard Raf Suys, de rechterhand van Vlaams minister-president Kris Peeters, is in stilte beslist het Rekenhof buiten spel te zetten bij de controle op de nv Liefkenshoektunnel. Dat vernam De Tijd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog één keer over het boek ‘Bang voor de brug’ van Nieuwsblad-journalist Jean-Charles Verwaest. Daarna zwijg ik er over, beloofd! Op het einde van zijn boek breekt de man een lans voor minder inspraak (echt!) en meer politieke verantwoordelijkheid – dat die twee geen tegengestelden zijn aan elkaar, kan er bij Verwaest kennelijk niet in. Om zijn stelling te onderbouwen, beweert hij dat het elders veel sneller gaat dan bij ons.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Belgische regeringsonderhandelingen zitten in het slop, het sociaal overleg verloopt stroef en in het bedrijfsleven bulkt het van de sombere toekomstanalyses. Katia Tieleman is niet verbaasd. De onderhandelingsexpert reikt een nieuw onderhandelingsmodel aan. Alleen te lezen door open geesten.

Twee kinderen komen thuis van school en willen allebei die ene laatste sinaasappel. Wat doe je als goede ouder? Juist, je snijdt hem in twee en geeft elk de helft. Probleem opgelost.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

OPEN BRIEF

Geachte leden van het Vlaamse Parlement, geachte Ombudsdienst Vlaamse Regering,

Op zondag 18 oktober vindt het referendum over de Oosterweelverbinding plaats. Die dag wordt een hoogdag van de democratie omdat Antwerpenaars dan hun stem pro of contra de Oosterweelverbinding mogen uitbrengen en zo mogen participeren in het politieke proces. Dit referendum werd afgedwongen door burgers voor burgers en biedt de mogelijkheid aan elke Antwerpenaar om zelf, in eer en geweten, een oordeel te vellen over de Lange Wapper en de Oosterweelverbinding.

Pages