democratie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

OPEN BRIEF

Geachte leden van het Vlaamse Parlement, geachte Ombudsdienst Vlaamse Regering,

Op zondag 18 oktober vindt het referendum over de Oosterweelverbinding plaats. Die dag wordt een hoogdag van de democratie omdat Antwerpenaars dan hun stem pro of contra de Oosterweelverbinding mogen uitbrengen en zo mogen participeren in het politieke proces. Dit referendum werd afgedwongen door burgers voor burgers en biedt de mogelijkheid aan elke Antwerpenaar om zelf, in eer en geweten, een oordeel te vellen over de Lange Wapper en de Oosterweelverbinding.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

GVA 08:50 Tenzij een van de politieke tenoren vandaag nog een wit konijn uit zijn hoed tovert, stevent Antwerpen af op een ernstige politieke crisis. De onenigheid over de vraag die in het referendum van 18 oktober moet worden gesteld - alleen een ’ja’ of ’nee’ over de Lange Wapper, of ook een oordeel over de tunnel - is gisteren niet opgelost. Drie van de vier partijen die deel uitmaken van de meerderheid (CD&V, N-VA en Open Vld) willen geen vraag over de tunnel. Daarmee is de sp.a van Patrick Janssens geïsoleerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De vraagstelling in het Oosterweel-referendum zorgt voor een stevige barst in de Antwerpse meerderheid. CD&V en Open Vld uiten harde taal aan het adres van sp.a. Moet de Antwerpenaar op 18 oktober enkel oordelen over het BAM-tracé met de Lange Wapper, of komt er ook een tweede vraag over het tunneltracé van Arup/ Sum? Daarover gaat de diepe verdeeldheid. De actiegroepen en de sp.a willen twee vragen, maar de meerderheidspartijen CD&V/ N-VA en Open Vld blijven dat afwijzen.

"Onder druk"

Pages