democratie

‘Is dit het begin van het einde van het BAM-tijdperk? Het ziet ernaar uit.’ belga

Van confrontatie naar coöperatie in het Oosterweel-dossier 

 

Het is bijzonder hoopgevend dat de overheden in het Oosterweeldossier hun 'gezegd is gezegd'-mentaliteit voor een stuk hebben kunnen loslaten, schrijft Luc Huyse. In de moeizame zoektocht naar nieuwe vormen van democratie is een belangrijke horde genomen.

Wie? Emeritus hoogleraar sociologie. Auteur van onder meer ‘De democratie voorbij’ (Van Halewyck, 2014).


De Belgische staat is geen falende staat, maar een puber op zoek naar zijn identiteit in een sterk veranderende wereld.
 


De Belgische staat is aan renovatie toe. De lekkende musea, de schrijnende toestand in de gevangenissen en de afbrokkelende tunnels in Brussel staan symbool voor de malaise. Ze treft alle overheidsniveaus. Het renovatiebudget voor de staat België is echter beperkt. De hoge economische groei komt wellicht niet snel terug en de belastingen kunnen misschien anders, maar niet hoger.
 

De Vlaamse burgerbeweging Democratie.Nu verzoekt de Vlaamse regering dringend werk te willen maken van de wettelijke implementatie van de gewestelijke volksraadpleging. De recente zesde staatshervorming - en de hiermee gepaard gaande grondwetswijziging - laat namelijk toe om een volksraadpleging op gewestelijk niveau te organiseren. Nu zijn de gewestelijke parlementen aan de beurt: het is hun taak om uitvoeringswetgeving op te stellen, waarin de voorwaarden en de spelregels inzake de organisatie van de gewestelijke volksraadplegingen worden vastgelegd.

We moeten helemaal niet kiezen tussen een representatieve democratie of een deliberatieve democratie, zegt Luc Huyse. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, integendeel, beide kunnen elkaar juist versterken zodat politiek en burger constructief in dialoog kunnen gaan.

Wie? Emeritus hoogleraar sociologie. Auteur van onder meer ‘De democratie voorbij’ (Van Halewijck, 2014)

Wat? Er is nood aan een soort bemiddelaar die het wantrouwen tussen de mondige burger en de argwanende overheid wegmasseert.

De Grieken gaan dit weekend naar de stembus om mee te beslissen over hun toekomst. Dat moet gebeuren via een simpel ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of Griekenland verder mee wil gaan in het Europese verhaal. Een verscheurende keuze. Want welke Griek weet precies wat de gevolgen zullen zijn van een Grexit, een uittrede uit de Europese Unie? Daardoor lijkt dit referendum vooral een schaamlap te worden voor de Griekse beleidsmakers.

Pages