democratie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In verkiezingstijden geldt vaak het recht van de sterkste: de belangrijke politici krijgen het meeste zendtijd op televisie, organisaties die grote economische belangen vertegenwoordigen krijgen met hun memorandum het vlotst toegang tot de hoofdkwartieren van de politieke partijen. Dat betekent ook dat de stem van maatschappelijk zwakkere groepen en hun noden naar de achtergrond verdwijnen. Tenzij organisaties uit de civiele maatschappij bewust acties opzetten met als doel sociale thema’s hoog op de politieke agenda te zetten.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mensen stellen zich terecht vragen bij de soms bizarre verkiezingsresultaten. Hoe kan een kandidaat verkozen raken ten koste van een andere met meer voorkeurstemmen? Hoe kan een partij stemmen verliezen en toch zijn zetelaantal behouden?

 

 

De verdeling van zetels over lijsten en kandidaten wordt bepaald door een aantal regels die bij wet vastliggen. Wie deelneemt aan de verkiezingen wordt verondersteld ze te kennen. De kieswet kan aangepast worden door een zetelend parlement, maar nooit met terugwerkende kracht (zoals voor alle wetten geldt).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jan Blommaert: "Oosterweel-Ringland: de Vlaamse Regering probeerde een aloude truuk, gevoelige dossiers te laten liggen tot het volksprotest is uitgedoofd, om ze daarna in verkiezingstijd door te duwen. Tot voor kort zou dat hebben gewerkt: mensen zijn niet altijd massaal te mobiliseren en gegrom van harde kernen actievoerders schrikt niet genoeg af om een regering tegen te houden. Maar wat zagen we? Een betoging van ruim 10.000 mensen, volledig bijeen geroepen via sociale media, een elektronische handtekeningencampagne die op 48u zo'n 15.000 handtekeningen verzamelde.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zowel het klimaatrapport als de 'foto van Vlaanderen' wekken de indruk dat het vanaf nu alleen maar slechter kan gaan. Als we ons dan toch op de drempel van de ondergang bevinden, is het misschien een goed idee onze verbeelding in te zetten en samen een uitweg te verzinnen. Want de volgende generatie kan het beter hebben, tenminste als we bereid zijn onze definitie van goed, beter en best te herzien.

Pages