democratie

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ook al ontkent de legerleiding het voorlopig in alle toonaarden, uit een uitgelekt intern defensiedocument dat de collega's van de VRT konden inkijken, blijkt volgens experts dat we nu al in een sluipende besluitvorming rond de vervanging van de F-16's terecht zijn gekomen.

Onze generaals zouden aansturen op de Amerikaanse F-35 'Joint Strike Fighter', ook al heeft de Nederlandse ervaring geleerd dat dit toestel technisch omstreden is en bovendien het allerduurste op de markt is. Een dergelijke beslissing is te belangrijk om ze aan militairen over te laten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Belastingplichtigen die naar de rechter stappen tegen een fiscale aanslag moeten voortaan alle advocatenkosten zelf dragen, zelfs als de rechtbank hen in het gelijk stelt en de aanslag onterecht was. 'Dat is pure discriminatie', zegt professor fiscaal recht Michel Maus.

Professor fiscaal recht Michel Maus. Foto: gia

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wouter Van Besien is geen kandidaat voor een nieuw mandaat als voorzitter van Groen. Hij wil een nieuwe fase in zijn politieke carrière aansnijden, weg van de strategie en meer naar de inhoud.

Wouter Van Besien stopt op 15 november als voorzitter van Groen. Hij is geen kandidaat meer voor een nieuw mandaat van vijf jaar. Van Besien wil zich concentreren op zijn rol als Vlaams parlementlid, zo zei hij op een persconferentie. Hij wil zich vooral bezig houden met het verduurzamen van de economie, het versterken van de democratie en de toekomst van de Antwerpse ring.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In verkiezingstijden geldt vaak het recht van de sterkste: de belangrijke politici krijgen het meeste zendtijd op televisie, organisaties die grote economische belangen vertegenwoordigen krijgen met hun memorandum het vlotst toegang tot de hoofdkwartieren van de politieke partijen. Dat betekent ook dat de stem van maatschappelijk zwakkere groepen en hun noden naar de achtergrond verdwijnen. Tenzij organisaties uit de civiele maatschappij bewust acties opzetten met als doel sociale thema’s hoog op de politieke agenda te zetten.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Mensen stellen zich terecht vragen bij de soms bizarre verkiezingsresultaten. Hoe kan een kandidaat verkozen raken ten koste van een andere met meer voorkeurstemmen? Hoe kan een partij stemmen verliezen en toch zijn zetelaantal behouden?

 

 

De verdeling van zetels over lijsten en kandidaten wordt bepaald door een aantal regels die bij wet vastliggen. Wie deelneemt aan de verkiezingen wordt verondersteld ze te kennen. De kieswet kan aangepast worden door een zetelend parlement, maar nooit met terugwerkende kracht (zoals voor alle wetten geldt).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Jan Blommaert: "Oosterweel-Ringland: de Vlaamse Regering probeerde een aloude truuk, gevoelige dossiers te laten liggen tot het volksprotest is uitgedoofd, om ze daarna in verkiezingstijd door te duwen. Tot voor kort zou dat hebben gewerkt: mensen zijn niet altijd massaal te mobiliseren en gegrom van harde kernen actievoerders schrikt niet genoeg af om een regering tegen te houden. Maar wat zagen we? Een betoging van ruim 10.000 mensen, volledig bijeen geroepen via sociale media, een elektronische handtekeningencampagne die op 48u zo'n 15.000 handtekeningen verzamelde.

Pages